Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Felietony miejskie

 

Felietony miejskie

Felietony miejskie

Opis do podstrony felietony miejskie

2015-12-03 00:45:12

Z archiwum: Jak Energa przed smrodem biogazowni Raciąż uratowała czyli burmistrz Sadowski i wielkie pieniądze w tle

Raciąż. Miastem rządzi burmistrz Janusz Sadowski. Chce budować w Raciążu bigazownię. Koresponduje w tej sprawie...

„Miałem podjąć działania, żeby reprezentować burmistrza”, KRI mówiła o budowie ogromnego jak na polskie warunki obiektu biogazowego, będą z tego powodu protesty, niezadowolenie”, „obiekt ma być położony praktycznie w środku miasta, protesty”, najgorsze są surowce… co oznacza duże prawdopodobieństwo powstania dużej ilości odorów = protesty”, „należy…rozpoznać, czy 3 MWe jest osiągalne…ale bez zagrożenia związanego z pogorszeniem wizerunku przez p. Burmistrza J. Sadowskiego”.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2014-10-22 19:52:12

Nasz czas

Wybory samorządowe to nasz czas. Warto iść i oddać swój głos. Wybrać przedstawiciela swojego osiedla, miasta, powiatu. To my podejmiemy decyzję, kto przez najbliższe 4 lata będzie nas reprezentował i działał w naszej sprawie.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2014-10-20 23:53:18

Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze jest stowarzyszeniem, które za cel stawia sobie poprawę warunków życia na wsi, poprzez umożliwianie mieszkańcom realizacji projektów z funduszy unijnych, a także promocję i waloryzację zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu (rozwój obszarów wiejskich). Celem Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze, jest promocja ziemi płońskiej, zwrócenie uwagi mieszkańców i turystów na ciekawe zabytki (średniowieczne kościoły, ruiny starych grodzisk, dwory szlacheckie, wiekowe domy mieszkańców), wyróżniające się wyjątkową fauną i florą rezerwaty przyrody (Noskowo, Dziektarzewo, Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Pólka Raciąż), pomnikowe okazy drzew (dęby, jesiony) oraz różnorodne formy rekreacji dostępne w powiecie płońskim, dzięki płynącym na jego terenie rzekom: Wiśle, Wkrze, Płonce oraz Raciążnicy.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2014-05-07 11:13:08

Od Wspólnot do Unii Europejskiej

Unia Europejska (UE) jest jedną z najważniejszych organizacji międzynarodowych na świecie. Stanowi gospodarczo – polityczną wspólnotę 28 państw Europy. Skupia się przede wszystkim na rozwoju wewnętrznym państw członkowskich oraz wyrównywaniu różnic między nimi. Integracja struktur europejskich rozpoczęła się w Paryżu w roku 1951.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2014-04-25 14:15:30

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej dokumentem Strategia Europa 2020 oraz przyjętym w roku 2007 Pakietem Klimatyczno-Energetycznym państwa członkowskie zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2014-04-24 13:49:17

Działanie 9.3

Jednym z filarów Unii Europejskiej jest polityka spójności. Polega głównie na wyrównywaniu różnic między krajami Unii, jak i samymi regionami wewnątrz danego państwa. W Polsce sektor ten obejmuje Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), który realizuje cele założone w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia (NSRO).

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

Strona: 1 z 5Przejdź do strony:12345

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: