Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > SPZOZ w Raciążu zaczyna przyjmować pacjentów

 

Aktualności

Aktualności

SPZOZ w Raciążu zaczyna przyjmować pacjentów

W dniu 1 października 2008 roku rusza w Raciążu działalność lecznicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu. Dyrektorem Zakładu został lekarz Andrzej Rzucidło. Podstawą działania zakładu jest dotychczasowa praktyka Mariamed. Zakłada publiczny przejmuje dotychczasowych pacjentów tej praktyki. od października w Zakładzie przyjmować będzie czwórka lekarzy.


Zamierzenia burmistrza miasta są jednak bardzo ambitne. Poniżej wywiad w tej sprawie z burmistrzem zamieszczony na stronach Urzędu Miejskiego w Raciążu.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RACIĄŻU Rozmowa z Panem Januszem Sadowskim, Burmistrzem Miasta Raciąża, dotycząca służby zdrowia w Raciążu.

* Patryk Nowakowski: Panie Burmistrzu w ostatnim czasie dużo mówi się o utworzeniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu.

* Janusz Sadowski: Na wstępie pragnę wyjaśnić, że idea utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciążu podyktowana była dobrem służby zdrowia, dobrem ochrony zdrowia, dobrem pacjenta.

* P.N. Co należy przez to rozumieć ?

* J.S. Pragnę przypomnieć, że po wielu latach obiekt ośrodka zdrowia w Raciążu został przywrócony Miastu i jego mieszkańcom z wyłączeniem części obiektu przeznaczonego na oddział Pogotowia Ratunkowego.Idea reorganizacji służby zdrowia w Raciążu wynika z mojej oceny funkcjonowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Moim skromnym zdaniem istnieje błąd w systemie funkcjonowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dlatego też samorządy podejmują się ważnego społecznie zadania zorganizowania służby zdrowia i czynią to z powodzeniem. Idąc za przykładem władz Nasielska i Glinojecka, samorząd Gminy Miasto Raciąż również podjął się zadania zorganizowania i prowadzenia publicznego zakładu opieki drowotnej.

* P.N. Jaka będzie rola samorządu w zarządzaniu Zakładem?

* J.S. Organem sprawującym nadzór nad Zakładem jest Rada Miejska w Raciążu.Przy zakładzie powołana została Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Raciążu oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.Dyrektor powołany przez Burmistrza Miasta ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie Zakładu przed Radą Miejską i Burmistrzem.

* P.N. Obiekt ośrodka zdrowia wymaga jednak remontu, czy Pan to potwierdza?

* J.S. Samorząd Miasta stoi przed trudnym zadaniem dostosowania obiektu ośrodka zdrowia do określonych standardów. Istnieją jednak poważne możliwości skorzystania w tym zakresie z pomocowych środków unijnych. Priorytet VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „ Kapitał Ludzki” przewiduje, że beneficjentami środków unijnych na cele służby zdrowia mogą być samorządy i prowadzone przez samorządy publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania programu dostosowawczego SP ZOZ w Raciążu.

* P.N. Kiedy rozpocznie działalność samorządowy zakład opieki zdrowotnej?

* J.S. Procedura utworzenia zakładu opieki zdrowotnej jest długa i skomplikowana. Zakład został już zarejestrowany w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie i w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 1 sierpnia br. rozpoczął działalność.

* P.N. Jaki będzie zakres świadczeń medycznych w SP ZOZ w Raciążu.

* J.S. Zgodnie ze Statutem SP ZOZ w Zakładzie funkcjonować będzie Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Przychodnie Specjalistyczne. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmuje: poradnię lekarzy POZ, poradnię pielęgniarki i położnej środowiskowej, gabinet medycyny szkolnej, poradnię promocji zdrowia, punkt szczepień i gabinet zabiegowy.W Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej zatrudnionych zostanie 6-7 lekarzy. Propozycję pracy otrzymali lekarze pracujący „Madent-med.” i „Mariamed”. Każdy pacjent będzie miał prawo wyboru lekarza rodzinnego. Przewiduje się utworzenie jedno specjalistycznych przychodni:neurologicznej, rehabilitacyjnej, ginekologiczno-położniczej, okulistycznej, dermatologicznej i gabinetu USG.Mając na uwadze fakt funkcjonowania pogotowia ratunkowego istnieje możliwość zorganizowania w ośrodku zdrowia w Raciążu opieki zdrowotnej na wysokim poziomie dla 13-14 tyś. pacjentów z Raciąża i okolicznych miejscowości.

* P.N. Czego życzyłby Pan sobie w obliczu realizacji celów związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia w Raciążu.

* J.S. Niewątpliwie życzyłbym sobie dużo zdrowia, pozdrawiam również wszystkich mieszkańców Raciąża i okolicznych miejscowości.

* P.N. Dziękuję za rozmowę.

* J.S. Dziękuje.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: