Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Niebezpieczna pozostałość?

 

Aktualności

Aktualności

Niebezpieczna pozostałość?

W piwnicach dwóch raciąskich bloków - przy ulicy Mławskiej oraz Piłsudskiego przez wiele lat funkcjonowały małe kotłownie osiedlowe. Duża kotłownia na ulicy Jana Pawła II ogrzewała całe pobliskie osiedle, a dwie pozostałe zabezpieczały ogrzewanie dla budynków oddalonych od głównej kotłowni.


Wszystkimi kotłowniami zarządzał PGKiM. Dbał o ich stan techniczny i bieżącą obsługę. Po wybudowaniu nowoczesnej kotłowni zabezpieczyła ona ciepło właściwie dla całego miasta. Nie było potrzeby użytkować dodatkowo małych blokowych kotłowni. W związku z tym zaprzestana w nich została produkcja ciepła. PGKiM ze względu na decyzję władz miasta i wyodrębnienie z jego struktur nowej kotłowni i wynajęciu jej firmie zewnętrznej, zaprzestał całkowicie działalności w zakresie wytwarzania ciepła.

Duża kotłownia została przekazana dzierżawcy, natomiast dwie osiedlowe kotłownie protokołem z dnia 30 kwietnia 2004 roku zostały przekazane przez PGKiM Urzędowi Miasta Raciąż.

Od momentu przekazania do chwili obecnej nie zostały zdemontowane urządzenia kotłowni. Metalowe zbiorniki zżera korozja. Istnieje prawdopodobieństwo wycieku z pojemników resztek oleju opałowego lub tego co z niego po latach zostało. W związku z tą sytuacją, władze Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Raciążu zwróciły się do Burmistrza Miasta o pilną likwidację nieczynnych kotłowni. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 27 stycznia 2009 roku. Niestety do chwili obecnej, pomimo upłynięcia terminów wyznaczonych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego nie nadeszła żadna odpowiedź z Urzędu Miasta.

Na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie złożona przez radnego Mariusza Godlewskiego interpelacja w tej sprawie do Burmistrza Miasta z prośbą o wyjaśnienie, czy za te urządzenia odpowiada Urząd Miasta Raciąża, jaki jest stan urządzeń kotłowni, czy nie zagrażają one zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców oraz kiedy zostaną ewentualnie zdemontowane.

W dniu 9 stycznia 2009 roku do Urzędu Miejskiego w Raciążu wpłynęło jeszcze jedno pismo od władz spółdzielni mieszkaniowej. Pismo porusza sprawę oświetlenia części ulicy 19 stycznia oraz Jana Pawła II. Okazuje się, że pomimo tego, iż ulice te są w zarządzie miasta, to są zasilane w energię elektryczną z licznika administracyjnego spółdzielni mieszkaniowej. Władze spółdzielni zwróciły się z prośbą o zasilanie oświetlenia tych ulic na koszt miasta, bo leży to w jego obowiązku. Do tej pory miasto nie zwracało pieniędzy za zasilanie tych ulic spółdzielni i ich oświetlenie obciążało wprost budżet spółdzielni. Niestety pomimo upływu ponad 3 miesięcy od otrzymania pisma i ono pozostało bez odpowiedzi. Ta sprawa również będzie przedmiotem interpelacji. Tym bardziej, że kiedy spółdzielnia walczyła o pomoc miasta w sprawie cen ciepłej wody, pojawiały się argumenty, że całe miasto nie może płacić za mieszkańców osiedla. Czy spółdzielcy mają płacić za miasto?

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: