Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół

 

Aktualności

Aktualności

Budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół

Podpisano umowę na realizację obiektu Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Raciążu.


Inwestycja ta została przyjęta do realizacji w trybie co najmniej dziwnym, jak na skalę inwestycji. Po wzięciu kredytu przez miasto na budowę kanalizacji pod koniec 2008 roku w wysokości ponad 1 miliona złotych, w budżecie miasta powstała nadwyżka w podobnej wysokości. Nadwyżka ta miała zostać podzielona po dyskusji wśród radnych. Tymczasem zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie - jak wtedy poinformował mnie telefonicznie pan Burmistrz - w sprawie koniecznych zmian w uchwale dotyczącej zakupu gruntów pod specjalną strefę ekonomiczną. Niestety ze względu na późne poinformowanie o sesji i jej charakter nie mogłem być na niej obecny. Tymczasem w porządku obrad umieszczono wydatkowanie 600 000 zł na budowę sali gimnastycznej. Uważam że podejmowanie decyzji o takim wymiarze i skutkach dla budżetu miasta powinno odbywać się z większym namysłem i zastanowieniem.

Tymczasem, jak poinformował pan Burmistrz, pomimo tego, że Rada Miasta przekazała wyłącznie 600 000 zł na ten cel, podpisał on umowę na kwotę 900 000 złotych. W związku z tym przedłożył propozycję zmian w budżecie i dołożenie na ten cel 300 000 złotych. Dofinansowanie takie jest możliwe - miasto otrzymało odszkodowanie za grunty zajęte pod obwodnicę w wysokości 890 000 zł. Pieniądze więc są. Jednak czy taka kolejność decyzji powinna być? Moim zdaniem to Rada Miasta jako organ stanowiący powinna podejmować tak dalekosiężne decyzje. Burmistrz jest organem wykonawczym. Tymczasem podpisywane są decyzje bez upoważnienia budżetowego. Na ostatnim posiedzeniu połączonych komisji zaprotestowałem przeciwko takim praktykom.

Szczególnie, że w trakcie posiedzenia poruszane były różne sprawy - posiedzenie trwało od godziny 9 do 17.30. Dopiero na koniec komisji, kiedy część radnych opuściła już salę obrad, poruszono kwestię zmian w budżecie i rozdysponowania kwoty odszkodowania. Uważam, iż taki sposób zmian decydowania o dużych pieniądzach jest delikatnie mówiąc nie na miejscu. Przed posiedzeniem nikt z radnych na piśmie nie otrzymał żadnych propozycji zmian, a odczytywanie ich z kartki i propozycja przyjęcia na następnej sesji nie daje możliwości zastanowienia.

Moim zdaniem konieczne jest przyjecie trybu podejmowania decyzji o remontach i inwestycjach. Obecnie są one w sposób dowolny podejmowane. Nie wiadomo dlaczego remontowana jest ta ulica a nie inna, dlaczego budowana jest sala albo składany wniosek na ponad milion złotych na rewitalizację parku, a np. wysypisko śmieci śmierdzi i za chwilę miasto czekają milionowe kary za jego stan. Moim zdaniem należy przyjąć uchwałę, która mieszkańcom zapewni wpływ na działania Rady Miasta i Burmistrza Miasta w tej dziedzinie. Należy zapobiec takim sytuacjom, jak ostatnio, gdzie większość radnych dowiaduje się o złożonym wniosku na rewitalizację parku na ponad milion złotych po jego złożeniu.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: