Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Pan Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki w Raciążu

 

Aktualności

Aktualności

Pan Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki w Raciążu

W dniu 20 października 2009 roku gościł w Raciążu wojewoda mazowiecki pan Jacek Kozłowski. Pan wojewoda przyjechał do Raciąża na zaproszenie raciąskiego koła Platformy Obywatelskiej. Było to wydarzenie bez precedensu, być może była to pierwsza wizyta wojewody mazowieckiego w naszym mieście.


Spotkanie miało charakter nieformalny - wzięły w nim udział wyłącznie zaproszone osoby, między innymi kilku radnych Rady Miasta w Raciążu, dyrektorzy dwóch ważnych instytucji miejskich, nauczyciele, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele innych zawodów. Uczestniczyło w nim łącznie około 20 członków i sympatyków PO. Na spotkaniu obecni byli również zaproszeni członkowie koła PO z Płońska. W dobrej atmosferze przy wspólnym stole dyskutowano o sprawach dotyczących zarówno mieszkańców naszego miasta jak również szerzej o problemach i sprawach związanych z polityką krajową czy na poziomie województwa. Rozmawiano między innymi o reformie oświatowej, budowie dróg, funduszach pomocowych oraz o funkcjonowaniu samorządu.

Wojewoda na początku spotkania poinformował o reformie w szkolnictwie, która obecnie jest przeprowadzana, o nauce sześciolatków w szkole, o obowiązkowej nauce języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz o edukacji przedszkolnej. Raciąż może zyskać na wprowadzeniu obowiązkowej wcześniejszej edukacji, gdyż będzie to oznaczało objęcie subwencją oświatową również przedszkoli. Następnie mówił o budowie dróg - o tym, że kadencja zaczynała się w województwie mazowieckim z około 50 km dróg ekspresowych a zakończy się z około 300 km tego typu dróg. Poinformował, że obwodnica Raciąża powinna zostać oddana przed terminem i że wszystko na to wskazuje, iż uroczystość jej oddania odbędzie się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Kolejnym tematem poruszonym przez wojewodę była sprawa budowy dróg lokalnych i kryteria oceny wniosków, o tym że zawsze wraz z ogłoszeniem naboru wniosków są podawane dokładne kryteria dotyczące punktacji wniosków, że nie ma tu w żadnym wypadku zaskakiwania wnioskodawców i nie można tłumaczyć źle napisanych wniosków, które nie otrzymały dofinansowania tym, że punktowano w danym roku tę czy inną rzecz. Co będzie punktowane, zawsze wiadomo wcześniej.

Radny Mariusz Godlewski zapytał o funkcjonowanie niewielkich gmin w województwie i ich funkcjonowanie, czy pan wojewoda spotkał się z podobną sytuacją, gdzie dwa samorządy istniejące obok siebie, mają problemy ze współpracą - o systemowe rozwiązania, czy są projektowane. Wojewoda odpowiedział, że sprawę taką można rozwiązać najszybciej poprzez dążenie do współpracy w ramach istniejących struktur samorządowych. Rząd zadeklarował bowiem, że nie przewiduje żadnych zmian w strukturze samorządowej - tworzenia czy łączenia gmin. Nie oznacza to, że takowych zmian nie będzie w ogóle, ale na pewno wymaga to co najmniej kilku lat działań, wspólnego wniosku obydwu samorządów i nie jest to sprawa którą można przeprowadzić w rok. Trzeba postawić na współpracę i to jest właściwa droga. Można wywnioskować z tej wypowiedzi, że wniosek naszego miasta o połączenie nie ma w tej chwili szans na pozytywne zaopiniowanie bez zgodnej woli obydwu samorządów.

Radny zapytał również o możliwość wsparcia informacyjnego gmin przez województwo lub urząd marszałkowski w poszukiwaniu dofinansowań do zadań i inwestycji z różnych źródeł. Pan wojewoda poinformował, że obydwie te instytucje informują na swoich stronach internetowych, o możliwościach finansowania, jakie dają te instytucje. Dodał jednak, że dofinansowania można uzyskać z tak wielu źródeł: z pomocy unijnej, wojewódzkiej, marszałkowskiej, programów celowych, fundacji, źródeł prywatnych itp., że zakres możliwości jest tak wielki, iż nie da się tego opisać na stronie jednej instytucji. Konieczne jest więc posiadanie własnych komórek w samorządach, które tą problematyką się zajmą lub korzystanie z doradztwa zewnętrznego, niestety na zasadach komercyjnych.

Radny Andrzej Staniszewski zapytał, jakie nowe możliwości daje członkom przynależność do Platformy Obywatelskiej, co może to przynieść mieszkańcom naszego miasta. Pan wojewoda odpowiedział, że daje to możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia dużej organizacji jaką jest PO, wypracowanych form działania, wsparcia merytorycznego, nawiązywania kontaktów z innymi samorządowcami i politykami, wykorzystywanie ich doświadczeń, otrzymywania informacji o podejmowanych projektach, funduszach unijnych. Możliwość korzystania z programu partii, dostosowywania go do warunków lokalnych itd.

Następnie dyskutowano o przebiegu drogi krajowej numer 7, budowie dróg wylotowych z Warszawy w stronę Gdańska i wielu innych sprawach. Spotkanie zakończyło się po około dwóch godzinach. Wojewoda wyraził nadzieję i ochotę do dalszych spotkań w Raciążu oraz zaproponował zaproszenie także innych osób, piastujących ważne urzędy publiczne do Raciąża.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: