Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Spotkanie raciąskich przedsięborców z marszałkiem Stefanem Kotlewskim

 

Aktualności

Aktualności

Spotkanie raciąskich przedsięborców z marszałkiem Stefanem Kotlewskim

W dniu 8 stycznia 2010 roku w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu odbędzie się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Stefanem Kotlewskim. Organizatorem spotkania jest Koło Platformy Obywatelskiej w Raciążu.


Spotkanie będzie miało charakter szkoleniowo-informacyjny. Tematem wykładu oraz dyskusji będzie pomoc unijna dla mazowieckich przedsiębiorców, wsparcie przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz problemy i oczekiwania związane z prowadzeniem działalności w mieście i gminie Raciąż. Organizatorzy przewidują również dyskusję na temat wsparcia i pomocy, jakiej oczekiwaliby przedsiębiorcy od władz Raciąża, o organizowaniu się przedsiębiorców oraz o codziennych sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w mieście i gminie Raciąż.

Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą możliwości uzyskania dofinansowania do działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki województwa mazowieckiego i obszarów wiejskich. W trakcie wykładu zostaną omówione aktualnie prowadzone programy wsparcia oraz wskazane drogi do uzyskania funduszy z poszczególnych programów, w zależności od przedmiotu działalności oraz rodzaju potencjalnych inwestycji. Udział w spotkaniu pozwoli na zadawanie pytań oraz dyskusję w omawianych sprawach. Spotkanie skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz managerów. W spotkaniu przewidywany jest udział wyłącznie zaproszonych osób. Będą one miały unikalną możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy z zaproszonym gościem.

Marszałek Stefan Kotlewski jest Wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie to jest drugim w cyklu spotkań organizowanych przez Koło Platformy Obywatelskiej w Raciążu. Wcześniej gościem Koła był Wojewoda Mazowiecki, pan Jacek Kozłowski.

Informacje o spotkaniu z panem wojewodą można znaleźć tutaj: http://geek.raciaz.eu/article.php?story=20091021084311447

Celem spotkania jest także stworzenie forum wymiany poglądów między mieszkańcami naszego miasta. W najbliższym czasie będą organizowane panele dyskusyjne, na których będzie można rozmawiać o sprawach istotnych dla obywateli naszego miasta. Będą one miejscem wymiany myśli i poglądów, gdzie będą przedstawiane różne punkty widzenia na nasze raciąskie sprawy.

Organizacja spotkań ma również na celu budowanie w naszym miasteczku społeczeństwa obywatelskiego, które powinno być partnerem dla władz miasta, dbać o swoje interesy. Warto to robić, gdyż interes władzy samorządowej nie zawsze jest zbieżny z interesem mieszkańców, szczególnie w roku wyborczym. Częste bywają wtedy próby budowania systemu klientalnego przez sprawujących władzę. Jest to szczególne groźne w warunkach, kiedy dzielone są pieniądze publiczne. O tym jednak na kolejnych spotkaniach i na łamach www.raciaz.eu

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: