Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Relacja ze spotkania przedsięborców z Miasta i Gminy Raciąż z marszałki ...

 

Aktualności

Aktualności

Relacja ze spotkania przedsięborców z Miasta i Gminy Raciąż z marszałkiem Stefanem Kotlewskim

W dniu 8 stycznia 2010 roku z inicjatywy Koła Platformy Obywatelskiej w Raciążu, w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie przedsiębiorców z miasta i gminy Raciąż z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego panem Stefanem Kotlewskim.


W spotkaniu uczestniczyli także Starosta Płoński Jan Mączewski, Wicestarosta Płoński Andrzej Stolpa, Wójt Gminy Raciąż Ryszard Giszczak, Przewodniczący Rady Gminy Raciąż Jarosław Jaworski, Przewodniczący Rady Miasta Raciąża Bogusław Jeżak, Burmistrz Miasta Raciąża Janusz Sadowski oraz Przewodniczący PO w powiecie płońskim Andrzej Kamasa. Spotkanie rozpoczął i poprowadził przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej w Raciążu Mariusz Godlewski. Kilka słów przywitania wygłosił także Janusz Chłopik, dyrektor MCKSiR w Raciążu.

Pierwszą część spotkania stanowił wykład marszałka Kotlewskiego na temat dostępnych środków pomocowych dla przedsiębiorców w województwie mazowieckim. Marszałek przedstawił dotychczasowe wyniki starań o środki, przedstawiając dane z powiatu płońskiego. Na ponad 1000 wniosków złożonych przez przedsiębiorców od 2007 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (program, w ramach którego samorząd województwa przekazuje przedsiębiorcom i samorządom dotacje unijne) z terenu powiatu płońskiego złożyło 16 przedsiębiorców, z czego 2 otrzymało dofinansowanie łącznie ok. 2 mln zł. - W ramach działania 1.5 RPO "wspieranie przedsiębiorczości" pozostało jeszcze ok. 150 mln zł. Dlatego jeszcze w tym półroczu ruszy nabór wniosków dotyczących bezpośredniego wsparcia przedsiębiorców - informował marszałek Kotlewski - zachęcam przedsiębiorców, sól tej ziemi, ludzi, dzięki którym Polska rozwija się, a obywatele znajdują zatrudnienie, do wykorzystywania dotacji unijnych. Czy ktoś z państwa dostał kiedyś coś za darmo? Środki unijne, znajdujące się w dyspozycji zarządu województwa mazowieckiego, można wykorzystać bezzwrotnie do dofinansowania swojej działalności do 40 proc. wartość zadania. Warunek jest jeden - złożyć dobry wniosek i zrealizować projekt zgodnie z umową.

Po wystąpieniu marszałka rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwszy głos zabrał pan Janusz Bieńkowski, prezes firmy Agrol. W dyskusji była mowa o oczekiwaniach przedsiębiorców, o potrzebie pomocy ze strony samorządów w aplikowaniu o środki unijne. Wskazywano, że przedsiębiorcy nie czują w tym zakresie żadnego wsparcia samorządów. "Czujemy się osamotnieni w naszych działaniach", "ciągle widać podział my przedsiębiorcy i Wy władza. Zakopmy ten podział, róbmy wspólne rzeczy". Przedsiębiorcy na ukrywali swojego żalu do samorządu miejskiego i powiatowego za brak pomocy i informacji o możliwościach skorzystania ze wsparcia unijnego. Przedsiębiorcy wskazywali na potrzebę szerszego dostępu do szkoleń, na wysokie koszty pozyskiwania pomocy, konieczność korzystania z drogich zewnętrznych doradców. Mówiono o tym, że kolejny raz władza pamięta o nich tylko przed wyborami. Wskazywano na brak spójnej polityki władz wobec przedsiębiorców, wręcz pojawiały się zarzuty o dyskryminację miejscowych przedsiębiorców, których to nie zwalania się z żadnych podatków i nie daje ulg, a w tym czasie inwestorzy z zewnątrz dostają takie ulgi w podatkach, również w podatku od nieruchomości. Osłabia to pozycję konkurencyjną wobec inwestorów z zewnątrz.

Odpowiadając na uwagi przedsiębiorców, głos w dyskusji zabrał wicestarosta płoński, pan Andrzej Stolpa. Wskazał, że przedsiębiorcy powinni się zgłaszać do urzędu powiatowego, jest dużo kanałów do tego rodzaju zgłoszeń, czy to przez stronę www, czy też osobiście lub telefonicznie. Powiat będzie zawsze reagował na sygnały i potrzeby w tej sprawie, pomoże w szkoleniach czy też w inny sposób. Starosta powiedział, ze wnioski o dopłaty nie są wcale takie trudne do wypełnienia, że dużo trudniejsze bywają np. biznes plany tworzone dla celów bankowych przy ubieganiu się o kredyty. Zadeklarował poparcie i pomoc ze strony starostwa dla przedsiębiorców. Wskazywał też na konkretne działania, które już były przez Starostwo podejmowane.

Z sali padały także pytania dotyczące pozyskiwania środków unijnych przez samorządy. Radny Saniuk zapytał marszałka, w czym tkwi tajemnica tego, że jedne samorządy otrzymują środki, jak nasi sąsiedzi, a inne nie otrzymują. Padł tutaj przykład Strzegowa. Odpowiedź marszałka była jednoznaczna: siła tkwi w kompetencji urzędników. To sprawni i kompetentni urzędnicy potrafią uzyskać miliony dla gminy. Trzeba rozsądnie składać wnioski, dopasowywać swojej projekty do programów tak, aby mieć jak największe szanse. Kryteria oceny zawsze są dostępne wraz z ogłoszeniem naboru. Trzeba się uważnie z nimi zapoznać i wybierać program najlepszy, o możliwym najwyższym punktowaniu dla danej gminy. Najważniejszy jest kompetentny urzędnik, który wybierze właściwy program. Nie przypadkowo samorządy próbują czasem podkupić takiego urzędnika innemu samorządowi, żeby pracował dla nich. Często konieczne jest także wsparcie z zewnątrz, ale należy rozsądnie z niego korzystać. Podpisywać w taki sposób umowy, żeby wysokość wynagrodzenia uzależnić od wyniku postępowania, co właściwie jest regułą. Jeśli wniosek nie przejdzie, należy się odwoływać. Odwołania powinny pisać te same osoby w ramach jednego wynagrodzenie. Marszałek radził i samorządom i przedsiębiorcom, aby zawsze po wypełnieniu wniosków postawili się po drugiej stronie i spojrzeli na swój wniosek jako oceniający go, pod kątem kryteriów oceny. Jeszcze raz zweryfikowali wniosek i ewentualnie dopracowali.

Przewodniczący Mariusz Godlewski, w odpowiedzi na zarzucany brak pomocy ze strony miasta dla przedsiębiorców zaapelował do osób prowadzących działalność o organizowanie się. Tylko tworzenie swoistego lobbingu na rzecz przedsiębiorców przyniesie pozytywne efekty. Obecnie nie ma żadnej organizacji, która by w Raciążu reprezentowała głos osób przedsiębiorców. Dlatego zawsze przedsiębiorcy przegrywają w tworzeniu budżetu z nakładami np. na rzecz bezrobotnych czy innymi grupami, których poparcie może dać burmistrzowi więcej głosów w wyborach. Z powodu takich nacisków, pomimo tego ze przez 4 lata w budżecie miasta znalazło się ponad milion złotych na organizację prac interwencyjnych i publicznych, to nie znalazły się pieniądze na centrum przedsiębiorczości, ani na żaden etat w urzędzie, którego celem byłoby pozyskiwanie funduszy z zewnątrz. To burmistrz proponuje budżet miasta i potrzebny jest partner ze strony przedsiębiorców o silnej pozycji do lobbingu.

Marszałek w podsumowaniu spotkania zachęcał raz jeszcze przedsiębiorców do wykorzystywania dotacji unijnych. Mówił, że nie można się zrażać, trzeba śledzić informacje o programach, szkoleniach. Zapisywać się na nie i aplikować o środki. Zaglądać na strony internetowe samorządowych instytucji, szczególnie mazowieckich, gdzie można znaleźć konkretne informacje. I składać wnioski.

Na zakończenie Mariusz Godlewski dziękując za liczne przybycie na spotkanie stwierdził, że nie jest to ostatnie tego typu spotkanie. - Widać potrzebę dyskusji dotyczącą problemów Raciąża. Dlatego będziemy zapraszać kolejnych gości, aby rozmawiać o Raciążu i problemach jego mieszkańców.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: