Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Rada Miejska za budową kanalizacji w mieście

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Rada Miejska za budową kanalizacji w mieście

Budowa kanalizacji w Raciążu jest jednym z podstawowych zadań samorządu miejskiego w Raciążu. W szczególności Rada Miejska nie może i nie chce tolerować sytuacji, w której centrum miasta w XXI wieku jest pozbawione systemu kanalizacji.


Dlatego rozbudowa systemu kanalizacyjnego odbywa się systematycznie od dwóch kadencji. Już w poprzedniej kadencji radni przeznaczyli w budżecie miejskim kilka milionów złotych na budowę kanalizacji. Obecna Rada Miejska również popiera budowę kanalizacji i nakłania burmistrza do pilnego zajęcia się tym tematem. Największy Klub Radnych w Radzie Miejskiej, Razem dla Raciąża ustami swojego przewodniczącego Mariusza Godlewskiego na jednej z ostatnich sesji, apelował do burmistrza Janusza Sadowskiego o przygotowanie wniosku w sprawie modernizacji oczyszczalni miejskiej. Radny jednoznacznie stwierdził, że zarówno Klub Radnych Razem dla Raciąża jak i cała Rada Miejska jest za budową kanalizacji i będzie popierać każdą inicjatywę prowadzącą do jej wybudowania. W szczególności złożenie wniosków o dofinansowanie takiej budowy. Dlatego radny zwrócił się w tej sprawie do burmistrza Janusza Sadowskiego, żeby pilnie zajął się tą sprawą. Radni ze swojej strony gwarantują pełne poparcie ze swojej strony. Podobne wyrazy poparcia i zobligowania burmistrza do działania w tej sprawie pojawiają się od pozostałych radnych.

Kluczowym dla rozwoju sieci kanalizacyjnej w mieście jest rozbudowanie oczyszczalni ścieków. Chodzi o dobudowanie kolejnego bloku oczyszczalni. Obecnie oczyszczalnia wykorzystuje prawie całą swoją moc przerobową. Miasto czeka obecnie na uruchomienie programu pomocowego, w ramach którego będzie aplikowało o środki na dofinansowanie tej inwestycji. Jak powiedział na sesji burmistrz miasta, nie jest jeszcze w stanie powiedzieć, kiedy program ruszy i do kiedy będzie trzeba składać wnioski. Burmistrz zapewnia jednak, że program dofinansowujący powinien ruszyć w tym roku. Jest więc szansa na przeprowadzenie tej ważnej dla mieszkańców miasta inwestycji. Istnieją dwie drogi przeprowadzenia tej inwestycji. Jedną jest przeprowadzenie jej przez samorząd miejski i przekazanie wybudowanego bloku do PGKiM sp. z o.o.. Drugą możliwością jest przeprowadzenie tej inwestycji przez PGKiM sp. z o.o. Jednak szacowany koszt tej inwestycji na poziomie być może nawet trzech milionów złotych wskazuje, że sam PGKiM nie porazi sobie z finansowaniem. Będzie konieczna w tym względzie pomoc miasta, którą na pewno Rada Miejska zapewni.

W związku z pomysłem przeprowadzenia tej inwestycji przez PGKiM burmistrz miasta domaga się od Rady Miejskiej przekazania do PGKiM na własność działki miejskiej położonej obok oczyszczalni. Radni poprosili o więcej informacji w tej sprawie, gdyż uważają, że przekazanie działki z majątku miejskiego do majątku spółki nie jest konieczne do tej inwestycji, albo przynajmniej nie całej działki, gdyż dobudowany blok oczyszczalni zajmie tylko kilka arów, dlaczego więc przekazywać dużo ponad hektar. Burmistrz Sadowski na sesji nie potrafił nawet podać od razu wielkości działki. Wartości działki, nawet tej szacowanej nie przedstawił radnym w ogóle. Nie przedstawił też żadnych dokumentów ani opinii prawnych, na podstawie których radni mogliby podjąć decyzję o przekazaniu majątku tak dużej wartości. Trzeba pamiętać, iż działka przekazana do spółki nie będzie już majątkiem miejskim, będzie wyłączną własnością spółki i będzie podlegała egzekucji. Jak więc Rada Miejska ma bez żadnych dokumentów, ekspertyz, opierając się tylko na słowach burmistrza ma wyzbyć się tak dużego majątku? Tym bardziej, że z informacji uzyskanych przez radnych wynika, że składając wniosek o pozwolenie na budowę, wystarczy zgoda właściciela terenu na prowadzenie tej budowy. Właścicielem jest miasto i bez problemu taką zgodą wyrazi. Nie ma potrzeby przekazywania na własność spółce terenów wielokrotnie przekraczających powierzchnię planowanej inwestycji. Podobna sytuacja była w przypadku inwestycji związanej z modernizacją stacji uzdatniania wody. PGKiM nie jest właścicielem terenu w ogóle, a bez problemów uzyskał zgodę i przeprowadził modernizację stacji. Do rozważenia jest fakt, że jeśli inwestycję będzie realizowało miasto, to nie będzie mogło odliczyć sobie podatku VAT. Natomiast PGKiM będzie mógł taki podatek sobie odliczyć. Jednak w przypadku tak dużej inwestycji, miasto i tak będzie musiało wspomóc finansowo PGKiM, gdyż na realizację tego przedsięwzięcia przedsiębiorstwa po prostu nie stać. Nawet jeśli VAT zostałby zwrócony, PGKiM i tak miastu go nie odda, więc dla budżetu tak naprawdę nie ma to znaczenia. Dlatego radni mają uzasadnione obawy co do celowości przekazania w drodze aportu w całości tej działki PGKiM. Radni zaniepokojeni są sytuacją gospodarczą i finansową przedsiębiorstwa i tylko dlatego mają obiekcje co do przekazania tego terenu. Może jednak to pomóc spółce, dlatego radni poważnie biorą pod uwagę możliwość przekazania tej inwestycji PGKiM do realizacji. Decyzja wstępna zostanie ostatecznie wypracowana na najbliższym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej.

Należy jeszcze raz podkreślić, że decyzja o przekazaniu działki o którą zabiega PGKiM nie ma nic wspólnego z tym, czy będzie budowana kanalizacja i rozbudowywana oczyszczalnia ścieków. Decyzja o realizacji tych inwestycji już zapadła a sprawa działki zostanie rozwiązana w najbliższym czasie. Na przedostatniej sesji, radni zobligowali burmistrza, aby przygotowywał już wstępny wniosek, ewentualnie w dwóch wariantach. Na ostatniej sesji opinia radnych był identyczna – trzeba modernizować oczyszczalnię i budować kanalizację. Miasto czeka na nabór wniosków do programu wspierającego tego typu inwestycje. Po stronie burmistrza jest przygotowanie takiego wniosku, żeby inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania. Burmistrz ma w tym względzie pełne poparcie całej Rady Miejskiej i mieszkańców oraz pełną odpowiedzialność za złożenie dobrego wniosku i uzyskanie dofinansowania. O determinacji Rady Miejskiej w budowie kanalizacji w Raciążu świadczy fakt, że już w poprzednich latach Rad Miejska podjęła uchwały intencyjne w sprawie zagwarantowania środków budżetowych na budowę kanalizacji w mieście i zobligowała burmistrza do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie. Wówczas to burmistrz Sadowski przygotował wniosek o dofinansowanie, jednak w 2009 roku nie został on zakwalifikowany do dofinansowania. Rada Miejska liczy na większą skuteczność w tym roku i uzyskanie dofinansowania.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: