Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Odwołanie dyrektora Janusza Chłopika MCKSiR

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Odwołanie dyrektora Janusza Chłopika MCKSiR

W piątek, 31 grudnia 2010 roku burmistrz Janusz Sadowski odwołał Janusza Chłopika ze stanowiska dyrektora z trzymiesięcznym wypowiedzeniem. W odwołaniu burmistrz nie wskazał żadnego powodu swojej decyzji. Decyzja ta została podjęta wbrew stanowisku Rady Miejskiej, listom wielu organizacji społecznych i opinii dużej części społeczeństwa Raciąża. Została ona odebrana przez dużą część mieszkańców jako akt zemsty politycznej na wyborczym konkurencie na stanowisko burmistrza miasta. Sam burmistrz Janusz Sadowski zapytany, jaki był powód odwołania Janusza Chłopika, odpowiedział, że miał do tego prawo.


- Pan Chłopik skorzystał z przysługującego mu konstytucyjnego prawa wyborczego-powiedział burmistrz. Ja także korzystam właśnie z przepisów ustawy, które dają mi możliwość podejmowania decyzji co do zmian kadrowych. Ten Pan deklarował , że nie chce być dyrektorem, ale burmistrzem właśnie i to on po wyborach powinien przynieść rezygnację. Moim zdaniem pokazał, że nie dorósł nie tylko do stanowiska, o które się ubiegał, ale i do stanowiska, które mu powierzyłem.

Słowa takie wydają się być mało przekonujące w ustach człowieka, który sam wielokrotnie kandydował na różne stanowiska, łącznie z burmistrzem i nie rezygnował z tego powodu z pracy szkole, pomimo tego, że kandydując na te stanowiska można powiedzieć kierując się przedstawioną logiką „że nie chciał być już nauczycielem”. Janusz Chłopik został powołany na stanowisko dyrektora w styczniu 2007 roku przez burmistrza Janusza Sadowskiego. Wiele osób skłania się do tego, że na podjętą decyzję głownie zaważyło to, że w minionych wyborach samorządowych Janusz Chłopik kandydował na stanowisko burmistrza Raciąża z komitetu wyborczego „Razem dla Raciąża” opozycyjnego w stosunku do obecnego burmistrza. Wybory te przegrał z Januszem Sadowskim w drugiej turze.

W związku z odwołaniem dyrektora w dniu 14 stycznia 2011 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Raciążu. Radni nie zgodzili się z decyzją Burmistrza przekazaną bez żadnego uzasadnienia. W obronie dyrektora wpłynęły pisma od wielu stowarzyszeń i instytucji, które chwaliły sobie współpracę z dyrektorem Chłopikiem. Każde z pism zawierało prośbę o zmianę decyzji i o pozostawienie dyrektora na stanowisku. Listy w tej sprawie wpłynęły między innymi od Nauczycielskiego Klubu Seniora, Klubu Sportowego „Błękitni” Raciąż, Klubu Tańca Towarzyskiego, od byłych i obecnych pracowników i współpracowników MCKSiR, od Rady Programowej MCKSiR oraz Związku Kombatantów. W trakcie sesji okazało się, że dyrektor Janusz Chłopik wielokrotnie był nagradzany przez burmistrza nagrodami rocznymi za swoją pracę, nie otrzymał nigdy żadnych zastrzeżeń do swej pracy, nigdy nie był za nic upominany. Pod jego rządami Centrum rozszerzyło swoją ofertę kulturalną, a jego praca na stanowisku dyrektora była dobre oceniana. W związku z tym Rada Miejska w Raciążu przyjęła stanowisko w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu. Stanowisko to jest następujące:

„Rada Miejska w trosce o właściwe funkcjonowanie Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu z niepokojem, a zarazem z ogromnym zdziwieniem przyjęła wiadomość o odwołaniu z funkcji Dyrektora MCK,SiR pana Janusza Chłopika. Centrum jest jedyną placówką kulturalną na terenie miasta, która w kompleksowy sposób zabezpiecza potrzeby mieszkańców w zakresie kultury, rekreacji, a także kultury fizycznej. Pan Janusz Chłopik jest osobą kompetentną, przedsiębiorczą , cieszącą się uznaniem lokalnych społeczności. To dzięki zaangażowaniu i umiejętnościom interpersonalnym , otwartości na zmiany i komunikatywność kierowane przez Dyrektora Centrum cieszy się nienaganną opinią wśród mieszkańców i instytucji współpracujących z Centrum. Odwołanie z funkcji Dyrektora dziwi tym bardziej, ze dotychczasowa praca pana Chłopika była oceniana przez pana Burmistrza bardzo wysoko i była w pełni aprobowana przez Radę Miejską jak i mieszkańców Raciąża , o czym świadczą pisma skierowane do pana Burmistrza i Rady Miejskiej przez organizacje społeczne i stowarzyszenia działające w mieście tj. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Raciążu, Klub Sportowy „ Błękitni” Raciąż, Rada Programowa Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu, Klub Tańca Towarzyskiego „ Akcent” w Raciążu, Miejskie Centrum Kultury, sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Nauczycielski Klub Seniora w Raciążu.
Zdając sobie sprawę z faktu, ze decyzja odwołująca dyrektora instytucji kultury należy do kompetencji Burmistrza Miasta – zwracamy się do pana Burmistrza z apelem o cofniecie swojego oświadczenia woli w przedmiocie odwołania pana Janusza Chłopika z funkcji Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu i przywrócenie Go na poprzednio piastowane stanowisko dla dobra ogółu mieszkańców i dobra wspólnego”.

Wszystkie apele o zmianę decyzji nie odniosły skutku, dyrektor Janusz Chłopik kończy pracę w kwietniu 2011 roku. Rada Miejska w Raciążu stanęła na stanowisku, iż należy podjąć uchwałę w sprawie trybu wyłonienia nowego dyrektora Centrum. Radni uznali, iż najlepszym rozwiązaniem będzie wybór nowego dyrektora w otwartym konkursie. Zagwarantuje on wysoki poziom merytoryczny, dlatego radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w statucie MCKSiR. Z podjętą uchwałą nie zgadzał się burmistrz Janusz Sadowski, który zwrócił się do Wojewody Mazowieckiego o sprawdzenie tej uchwały pod kątem zgodności z prawem. Wojewoda wydał decyzję nadzorczą, w której stwierdził , że organizatorem MCKSIR jest burmistrz i podtrzymał decyzję o organizacji konkursu na stanowisko dyrektora MCKSiR. Konkurs już powinien być organizowany, jednak nie ukazały się jeszcze żadne ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: