Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Historia miasta > Domu Kultury – miejsce z historią

 

Aktualności

Historia miasta

Domu Kultury – miejsce z historią

Raciąski Dom Kultury rozpoczął działalność 14 września 1958 roku. Budynek placówki wybudowano kosztem jednego miliona złotych, dzięki inicjatywie ówczesnych przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej Stanisława Smolińskiego, Stanisława Włodarskiego oraz Jerzego Ziółkowskiego.
W budynku znalazło się miejsce na księgozbiór biblioteki miejskiej oraz na czytelnię. Tu znalazł również miejsce do działania istniejący od 1952 roku chór miejski prowadzony przez Stanisława Żochowskiego. Dyrektorem Domu Kultury został Kazimierz Jańczyk. Od początku swego istnienia placówka służyła całej społeczności lokalnej w zakresie kultury, a także stanowiła centrum wydarzeń społecznych, towarzyskich i politycznych. Dom Kultury skupiał zawsze wokół siebie ludzi w różnym wieku. Zawsze jednak działała w nim raciąska młodzież. W roku 1963 zorganizowano w Miejskim Domu Kultury Społeczne Ognisko Muzyczne Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Nigdy nie brakowało ludzi chętnych do pracy na rzecz krzewienia kultury w naszym mieście. W tym czasie w MDK działali między innymi: Stanisław Żochowski, Mieczysław Piechocki, Bogumiła Kosiorek, Halina Wirkus Ryszard Cholinski oraz Stanisław Mączewski.


W dniu 1 stycznia 1973 roku rozszerzono działalność domu kultury na całą gminę Raciąż. W związku z tym zyskał on nową nazwę Miejski i Gminny Ośrodek Kultury. MiGOK stał się jednostką budżetową. Dyrektorem nowego ośrodka została Zofia Jankowska. Pomimo trudnych warunków lokalowych i niewielkiego wyposażenia w MiGOK działały: zespół wokalno instrumentalny, teatr poezji i zespół fotograficzny. W październiku 1973 roku wyprowadzili się z budynku MiGOK lokatorzy wynajmujący pomieszczenia na piętrze placówki. Zaczęto ulepszać wyposażenie sal i pracowni, gromadzono nowy sprzęt a placówka wzbogaciła swą ofertę dla mieszkańców miasta. W domu kultury oprócz wspomnianych wcześniej zespołów, działały: ognisko muzyczne, teatrzyk kukiełkowy, zespół recytatorski, studium kultury TWP, dziecięcy zespół instrumentalny, zespół wokalny Orfa, Klub Czarnego Krążka, klub radio-techniczny, koło filatelistyczne, sekcja szachowa oraz kapela ludowa.

W 1980 roku wydzielono ze struktury MiGOK Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną. Stała się ona placówką samodzielną. W 1985 roku na emeryturę odeszła wieloletnia dyrektor MiGOK pani Zofia Jankowska. Nowym dyrektorem została Alina Oracka. W tym czasie oprócz istniejących wcześniej sekcji w domu kultury pojawił się dziecięcy zespół tańca ludowego oraz klub tańca towarzyskiego. W roku 1986 dyrektorem placówki została pani Irena Witkowska. Rozwijano formy pracy z lat 80 tych i 90 tych. Dodatkowo pojawiły się nowe sekcje i imprezy cykliczne. Raciąski dom kultury organizował wówczas eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Radzieckiej, konkursy recytatorskie, olimpiady społeczno-polityczne i turnieje warcabowe i szachowe. W jednym tylko roku w tamtym okresie przeprowadzono 80 prelekcji, spotkań i odczytów z różnych dziedzin wiedzy. Organizowano spotkania z literatami, dziennikarzami, plastykami, malarzami i rzeźbiarzami. Odbywały się wieczory autorskie ludzi kultury i sztuki. Nawiązano współpracę z Teatrem Ziemi Mazowieckiej i Estradą Warszawską w celu zapewnienia rozrywki mieszkańcom miasta. Regularnie organizowane były dyskoteki dla młodzieży, wyjazdy na wycieczki, zajęcia plastyczne, gry stolikowe a także wyświetlanie bajek dla najmłodszych. W tym czasie przy domy kultury zaczęła również działalność drużyna harcerska prowadzona przez druha Mariusz Wychódzkiego. Organizowano rajdy, biwaki i odbywały się zbiórki harcerskie. Harcerzom oddano pomieszczenie na piętrze. Do harcówki zakupiono nowe meble w stylu ludowym. Było to miejsce częstych spotkań harcerzy.


W 1987 roku dyrektorem MiGOK został Mariusz Wychódzki. Jako dyrektor położył on nacisk na wzbogacenie oferty i form działalności domu kultury. Zatrudniono nowych pracowników, powstało koło komputerowe, klub poezji, teatr małego aktora, sekcja brydża sportowego. Ciągle działały także sekcje z poprzednich lat. Szczególnie prężnie rozwijała się działalność koła fotograficznego, prowadzona przez pana Jana Nowakowskiego. Dbał on również o nagłaśnianie organizowanych imprez i ich stronę techniczną. W tym okresie pojawił się w kalendarzu imprez konkurs recytatorski Opowiem Ci bajkę, Miejsko Gminny Przegląd Dorobku Kulturalnego Klubów Wiejskich, Powitanie Wiosny, Festyn majowy. Druga połowa lat osiemdziesiątych to czas, kiedy w Raciążu zagościł taniec towarzyski, szczególnie za sprawą działalności pana Krzysztofa Langiewicza. Ruszyła działalność Klubu Tańca towarzyskiego Akcent, MiGOK został organizatorem Raciąskich Spotkań z Tańcem Towarzyskim i Nowoczesnym. Rok 1988 był pełen sukcesów dla tancerzy z Raciąża, a jego ukoronowaniem było zdobycie przez 2 pary z raciąskiego klubu I miejsca na Wojewódzkim Turnieju Tańca Towarzyskiego. Pojawiły się również sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i turniejach recytatorskich oraz wokalnych. W roku 1988 duet z MIGOK w Raciążu zajął III miejsce w wojewódzkich eliminacjach XXVII Konkursu Piosenki Radzieckiej, a tym samym zakwalifikował się do eliminacji centralnych w Radomiu, następnie do konkursu finałowego w Zielonej Górze, gdzie zdobył Brązowy Samowar wraz z grupą z Ciechanowa. Także w tym czasie gwiazdą na konkursach recytatorskich był uczeń raciąskiego liceum Sławomir Tyska. Zdobył on wiele nagród w konkursach recytatorskich szczebla gminnego, rejonowego oraz wojewódzkiego.

W roku 1989 dyrektorem MiGOK został Michał Janczyk. Okres dyrektorowania Michała Jańczyka to okres świetności rocka w Raciążu. Nigdy wcześniej ani nigdy później nie działało w naszym mieście tyle zespołów rockowych. Przy domu kultury powstały zespoły Łysi Korespondenci, Duo Elektronik, Epidemia, Corpus Delicti, Kaplica oraz Inni. W Sali widowiskowej MiGOK było wtedy głośno i koncertowo. Zespół Corpus Delicti wydał płytę ( i kastę), która do tej pory zapewne jest w wielu raciąskich domach. Utwór Marzenia Epidemii trafił na listy przebojów i długo utrzymywał się w notowaniach, a o tym że, moje marzenia, nie są marzeniami bez Ciebie śpiewano nie tylko w Raciążu. Do tej pory można te piosenkę usłyszeć graną na gitarach przy ogniskach w różnych miejscach. Członkowie zespołu już jako dorośli ludzie zrobili całkiem znaczące kariery muzyczne. Grają w grupach Manaam, Hunter oraz Harlem. Działali również w innych projektach między innymi jak Koltersi nagrali piosenkę, którą nuciła cała Polska - Wszystkie Drogi Prowadzą do Mrągowa.


Wracając do roku 1989 i kilku późniejszych lat, to Raciąż wówczas koncertami stał. W Raciążu zagrała gwiazda muzyki rockowej Proletariat. Odbyło się to na hali sportowej w ramach maratonu rockowego. Koncert w Raciążu dal też zespół Sexbomba. Nasze miasto odwiedził także w tym czasie Jurek Owsiak, który wziął udział w jednym z koncertów. Rozpoczęły się koncerty w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym czasie również MiGOK organizował Festyn Katolicki w Koziebrodach oraz Dni Raciąża.

W 1992 roku dyrektorem placówki została pani Wanda Chrzanowska. W następnym roku w związku z rozdzieleniem gminy miejskiej i wiejskiej w Raciążu dom kultury stał się jednostką wyłącznie miejską utrzymywaną z kasy miasta. Rada Miejska w roku 1992 podjęła decyzję o zmianie nazwy palcówki na Miejskie Centrum Kultury. W okresie działalności pani Wandy Chrzanowskiej na stanowisku dyrektora MCK, kontynuowano zajęcia w grupach i kołach zainteresowań, przygotowywano imprezy cykliczne. Działały w tym czasie grupy taneczne, zespoły wokalne, młodzieżowe grupy rockowe. Nowością było pojawienie się Niezależnego Stowarzyszenia Poetów Lilia. Odbywała się nauka języka angielskiego, prowadzono działalność sportowo rekreacyjną dla dzieci i młodzieży. W roku 1998 grupa teatralna Apogeum z MCK w Raciążu wzięła udział w Malborskich Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych. W tym samym roku odbyło się w Raciążu spotkanie teatrów amatorskich z kilku województw.

W roku 2007 nowym dyrektorem Miejskiego Centrum Kultury został Janusz Chłopik. Z jego rządów stworzono w MCK specjalnie przystosowaną salę prób dla zespołów, wyremontowano scenę widowiskową i jej zaplecze, zainstalowano ogólnie dostępny i bezpłatny internet w bibliotece. Powrócono do tradycji organizowania koncertów zespołów rockowych. Wystąpiły zespoły z pierwszej półki sceny rockowej w Polsce, dwukrotnie zespół Hunter, Lao Che, Happy Said, Harlem, Róże Europy, Kowalski oraz Farben Lehre. Na scenach domu kultury gościły również może mniej znane, ale również grające ciekawą muzykę zespoły Trade Mark, Synergia, Jaguar, Open to the public, Radio Bagdad oraz Erie Mastiff. Organizowane są cykliczne imprezy plenerowe, warsztaty muzyczne, teatralne oraz taneczne.

Przy domu kultury działa chór prowadzony przez panią Katarzynę Skierkowską. Nawiązano współpracę z okolicznymi domami kultury, stowarzyszeniem Art-Płona oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Przy domu kultury kontynuując tradycję z ubiegłego wieku działają dwa zespoły rockowe: S.I.G.M.A. oraz La tebra. Rozpoczęła również działalność nowa grupa teatralna. Od lat działają grupy plastyczne, wokalne, ognisko muzyczne, Klub Tańca Towarzyskiego, Klub Tańca Nowoczesnego. Prowadzone są także zajęcia z aerobiku, działa Klub Seniora, Koło Emerytów i Rencistów. Wspólnie z Urzędem Miejskim oraz MOPS organizowane są ferie i wakacje dla dzieci i młodzieży, spotkania, wycieczki rowerowe oraz gry i zabawy. Rozpoczęto też nowatorskie działania - zakupiony został rzutnik i odbywają się projekcje ważnych wydarzeń sportowych. Cieszą się one dużym powodzeniem u publiczności. Dom kultury współpracuje również ze szkołami Miejskim Zespołem Szkół, Zespołem Szkół oraz Urzędem Miejskim przy organizowaniu cyklu spotkań historyczno literacko-muzycznych Wolność kocham i rozumiem.


W roku 2008 rozszerzono działalność placówki na sport i rekreację. Oddano w zarządzanie dyrektorowi jednostki stadion oraz halę sportową. Od dnia 1 kwietnia 2008 roku placówka nosi nazwę Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu. Planowana jest kompleksowa wymiana dachu budynku MCKSiR oraz inne niezbędne remonty. Działalność jednostki nie ogranicza się do ludności miasta. Mile widziane są w jednostce również osoby z terenu gminy Raciąż. Na zajęcia regularnie uczęszcza młodzież z terenu gminy. Jednak jak do tej pory nie udało się porozumieć w Wójtem Gminy Raciąż dotyczącego wsparcia finansowego dla domu kultury ze strony gminy. Placówka utrzymuje się wyłącznie z dotacji od miasta oraz dochodów własnych. Roczny budżet placówki sięgający 400 000 zł nie jest zbyt wielki. Jednak w marę możliwości oraz pozyskiwania pieniędzy organizowane są działania na szerszą skalę jak koncerty czy spotkania oraz współpraca z innymi jednostkami kultury. Ogromnym powodzeniem cieszyły się zorganizowane przez dom kultury spotkania z kabaretami – Dno oraz Neonówka.

W roku 2011 nowym dyrektorem Domu Kultury został pan Konrad Marlęga.Kontynouwane są dotychczasowe formy pracy – odbywają się koncerty. W końcówce roku między innymi gościł na scenie zespół Armia. Odbywają się kolejne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Działają kluby i stowarzyszenia.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: