Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Burmistrz informuje i czeka na wnioski w sprawie wiatraków tylko dlacze ...

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Burmistrz informuje i czeka na wnioski w sprawie wiatraków tylko dlaczego w okresie świąteczno-noworocznym?

Kolejny raz okazało się, że o ważnych dla miasta sprawach mieszkańcy nie dowiedzą się ani z Pulsu Raciąża ani od radnych. Nie dlatego, że radni lub redaktor nie chcą się dzielić informacjami, ale dlatego, że nie są o nich informowani przez burmistrza, a co za tym idzie całe społeczeństwo nie posiada wiedzy o istotnych sprawach. Tylko dzięki postawie mieszkańców, którzy zjawili się na posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej radni dowiedzieli się o tym, że znów ruszyła sprawa budowy elektrowni wiatrowych w Raciążu. Otóż inwestor w dniu 18 listopada 2011 roku złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla budowy elektrowni wiatrowych w Raciążu do burmistrza Janusza Sadowskiego .


Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko burmistrz ma obowiązek powiadomić o tym społeczeństwo. W tym czasie ukazywał się Puls Raciąża i były posiedzenia radnych, jednak jakoś żadna informacja od burmistrza nie dotarła ani do gazety ani do radnych. Za to w dniu 8 grudnia burmistrz podpisał obwieszczenie, że inwestor złożył dokumenty, że społeczeństwo może się z nimi zapoznać i wyznaczył zgodnie z obowiązkiem 21 dni na zapoznanie się społeczeństwa z raportem i innymi dokumentami w tej sprawie. Dziwnym trafem wyznaczył okres, w którym mieszkańcy raczej nie mają czasu na tego typu sprawy i myślą zupełnie o czym innym. Otóż pan Janusz Sadowski wskazał, że uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Raciążu od 14 grudnia 2011 roku do 3 stycznia 2012 roku. Doskonały termin, trzeba przyznać. Ciekawe jest również to, że pomimo tego że na obwieszczeniu widnieje data 8 grudnia, konsultacje miały się rozpocząć 14 grudnia, sprawa bardzo ważna a z umieszczeniem informacji o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej czekano do 13 grudnia. Dzień przed dopiero mieszkańcy mogli się dowiedzieć szerzej, że taka sprawa w ogóle zaistniała. Tylko jeśli komuś zależy na rzeczywistej możliwości zapoznania się społeczeństwa z raportem o oddziaływaniu elektrowni wiatrowych na środowisko miasta, to wyznacza tego typu termin i czeka do ostatniego możłiwego dnia, aby upublicznić go w obowiązkowym Biuletynie?

Można spotkać się z opiniami, że termin mógł zostać celowo wyznaczony w taki sposób, żeby zbyt wielu ludzi raportem się nie zainteresowało. Wyznaczono go bowiem dokładnie na okres świąteczno-noworoczny. Zgodnie z artykułem 35 ustawy tylko uwagi i wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrywane przy podejmowaniu decyzji przez burmistrza. Wszystkie inne pozostawia się bez rozpoznania. Zasadne jest więc zadanie pytania, czy komuś zależało na tym, żeby wniosków i uwag było jak najmniej i dlatego wyznaczono okres świąteczno-noworoczny? Jeżeli zależało burmistrzowi na konsultacjach z mieszkańcami, dobrze byłoby ustalić inny termin i o nim szeroko poinformować, a także o znaczeniu tego czasu dla biegu sprawy.

Na sesji Rady Miejskiej burmistrz Sadowski został poproszony przez radnego Mariusz Godlewskiego o wskazanie dokładnej procedury dla mieszkańców i opisania co i kiedy mogą oni zrobić w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie powstania elektrowni wiatrowych w Raciążu . Jednak burmistrz pomimo, że był wtedy jeszcze czas na dokładne poinformowanie społeczeństwa o wadze procedury, nie odpowiedział precyzyjnie na to pytanie ani nie podkreślił wagi wyłożenia dokumentów, nie wskazał dokładnych terminów ani nie powiedział, że tylko uwagi zgłoszone w tym czasie będą rozpatrzone a wszystkie inne pozostawione bez rozpoznania. Teoretycznie burmistrz mówił, że będzie przeprowadzona rozprawa publiczna w tej sprawie. Trzeba trzymać go za słowo, choć to on sam zdecyduje, czy taka rozprawa się odbędzie. Może jej w ogóle nie zorganizować. Niestety mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia, można nabrać różnego rodzaju wątpliwości. Szczególnie jak się przypomni sobie artykuł w Tygodniku Ciechanowskim na początku całej sprawy, chyba sprzed roku.

O aspektach podatkowych i innych za i przeciw budowy elektrowni wiatrowych w Raciążu znajdą Państwo informacje w Aktualnościach w najbliższym czasie.

Nie jest intencją portalu Raciąż.eu rozstrzygać sprawę wiatraków - do tego kompetencje ma burmistrz miasta i on powienien podjąć właściwą decyzję na podstawie obiektywnych i rzetelnych przesłanek, a następnie wziąć za tę decyzję odpowiedzialność zarówno wobec mieszkańców i inwestora. Trzeba jednak stać na straży jak największego dostępu do informacji dla mieszkańców miasta, aby mogli oni mieć rzetelny pogląd na tę sprawę - niezależnie od tego czy sa za budową wiatraków w mieście czy przeciw tej budowie.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: