Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Historia miasta > Pierwsza pisana wzmianka o Raciążu

 

Aktualności

Historia miasta

Pierwsza pisana wzmianka o Raciążu

Pierwsza zapisana wzmianka o Raciążu w dokumencie urzędowym pochodzi z roku 1065 roku z tzw. falsyfikatu mogileńskiego. Data powstania dokumentu budzi spory. Jest to dokument królewski, wystawiony w Płocku w 1065 roku lub jak inne źródła podają, dokument fizycznie powstał w 1155 roku.


Datowanie dokumentu wiąże się z tradycją potwierdzoną przez Jana Długosza, wg której nadania i sprowadzenie zakonu wiązane było z królem Bolesławem Śmiałym. Późniejsze badania datę tę przesunęły na połowę XI wieku - okres odnowienia organizacji kościelnej po nawrocie pogaństwa, a fundatorem klasztoru miał być Kazimierz Odnowiciel.

Przypuszcza się, że sporządzający po wielu latach dokument mnisi oparli się na zapiskach klasztornych, tzw. księdze tradycji, którą rozpoczęto spisywać w latach 30. XII wieku. Może więc zawierać on stan nadań z okresu wcześniejszego. Dokument ten jest źródłem wiedzy na temat wczesnośredniowiecznego osadnictwa w Polsce i w przypadku wielu miejscowości jest to pierwsza wzmianka pisana.

Dokument opisuje nadania dla klasztoru benedyktynów w Mogilnie. Własnością klasztoru stały się m.in. 23 miejscowości z obszaru Wielkopolski i Kujaw, 7 miejscowości z rejonu Płocka oraz dochody z 5 grodów łęczycko-sieradzkich. Wśród nich dokument wymienia Nowy Raciąż. Obok Raciąża wymienione zostały także między innymi Sierpc, Szreńsk, Rypin, Ciechanów, Wyszogród, Płock.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: