Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Stanowisko Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie budowy elektrowni wiatrow ...

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Stanowisko Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie budowy elektrowni wiatrowych w naszym mieście

W dniu 21 marca 2012 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Raciążu. Sesja trwała bardzo długo. Rozpoczęła się w środę o godzinie 17 a zakończyła się już w czwartek o godzinie 0.30. Na sesji Rada zajęła stanowisko w sprawie budowy elektrowni wiatrowej w Raciążu.

Raciąż, 2012.03.21

Stanowisko Rady Miejskiej wobec lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie miasta Raciąż

Rada Miejska w Raciążu wyraża negatywne stanowisko w sprawie budowy na terenie miasta Raciąża elektrowni wiatrowych. Budowa elektrowni spowoduje zablokowanie inwestycyjne dużej części miasta na wiele dziesięcioleci. Nasze miasto jest niewielkie i nie posiada dużych terenów inwestycyjnych. Zezwolenie przez burmistrza Janusza Sadowskiego na zajęcie terenów pod wiatraki zagraża przyszłości miasta, skazując je na wegetację oraz brak szans rozwojowych. Lokalizacja elektrowni spowoduje utratę wartości okolicznych działek oraz duże konflikty społeczne. Dla terenu, na którym ma być lokalizowana elektrownia nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Są to tereny łąkowe, polne i leśne stanowiące zielone zaplecze dla miasta. Niedawno miasto dokonało rekultywacji wysypiska odpadów, co otwiera nowe możliwości przed tym terenem. Budowa elektrowni zniszczy te perspektywy. Wydanie zgody na budowę elektrowni bez uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego to cios w demokrację lokalną i pozbawienie społeczeństwa prawa głosu, które obawia się negatywnych skutków zdrowotnych budowy elektrowni.

Rada Miejska w Raciążu, reprezentując mieszkańców podziela ich obawy i przychyla się do bezprecedensowych w historii miasta protestów mieszkańców przeciwko budowie elektrowni. Rada Miejska apeluje do burmistrza Janusza Sadowskiego o przystąpienie do opracowania studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego i zapewnienia udziału społeczeństwa w decyzjach dotyczących przyszłości miasta. Przed uchwaleniem tych dokumentów żadna pozytywna opinia w sprawie budowy elektrowni wiatrowych nie powinna być wydawana.

Dodatkowo dotychczasowe działania burmistrza Janusza Sadowskiego rodzą w opinii Rady Miejskiej uzasadnione podejrzenia o stronniczość i działanie na korzyść jednej strony – inwestora. W szczególności chodzi o działanie na korzyść inwestora podczas nabywania gruntów od mieszkańców miasta, poprzez celowe nieinformowanie mieszkańców o przeznaczeniu gruntów, aby inwestor mógł kupić grunty jak najtaniej, wydanie decyzji w niedopuszczalnym trybie lokalizacji celu publicznego w sprawie budowy masztu do pomiaru siły wiatru, co pozwala na informowanie stron tylko obwieszczeniem, przesyłanie przez burmistrza Janusza Sadowskiego do RDOŚ dokumentów inwestora potwierdzających nieprawdę, na podstawie których podjęta została pozytywna opinia w sprawie budowy elektrowni w Raciążu. Oświadczenie burmistrza na ostatnim posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Miejskiej w Raciążu, iż obawia się on, jako Janusz Sadowski a nie jako burmistrz miasta, iż wydanie decyzji może osobiście narazić go na odszkodowanie wobec inwestora w wysokości 1 miliona złotych, potwierdza zdaniem Rady Miejskiej podejrzenia o stronniczość w działaniu burmistrza. W związku z tym Rada Miejska w Raciążu zwraca się do burmistrza miasta o rozważenie wyłączenia się z postępowania administracyjnego w sprawie wniosku „ZEW” Firmy Produkcyjno-Handlowej Dariusz Kuligowski, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 4 x 3.0MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ew. 2117/1, 738/3, 744/1 położonych w Raciążu.

Rada Miejska w Raciążu

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: