Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Zasady przyznawania mieszkań komunalnych w Raciążu

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Zasady przyznawania mieszkań komunalnych w Raciążu

Rada Miejska w Raciążu przyjęła w postaci uchwały przygotowane przez Urząd Miejski zasady wynajmowania lokali komunalnych. Zasady opierają się na ustawie dotyczącej tego rodzaju lokali. Rada Miejska nie miała w tej kwestii dużego pola manewru. Zgodnie z ustawą za wynajmowanie lokali jest odpowiedzialny burmistrz, on decyduje kto mieszkanie otrzyma. Podejmuje on w tej kwestii samodzielne decyzje. Rada Miejska nie ma żadnego wpływu ani na listę osób, które zostaną zatwierdzone do przydziału lokali ani tez na ostateczne decyzje. Są one decyzjami burmistrza Janusza Sadowskiego.


W celu zapewnienia uczciwego i zgodnego z prawem przydziału mieszkań komunalnych Rada Miejska przyjęła zasady wynajmowania lokali komunalnych. Realizacja tych zasad i sam przebieg procesu przydziału mieszkań organizowany jest przez burmistrza Sadowskiego. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy zgłaszać się do Rady Miejskiej w Raciążu, która poprzez Komisję Rewizyjną może dokonać kontroli tego procesu.

W celu ubiegania się o lokal mieszkaniowy z zasobu mieszkaniowego miasta Raciąża, należy złożyć wniosek w tej sprawie do burmistrza Raciąża. Wniosek powinien zawierać między innymi dane personalne, stan rodzinny wnioskodawcy, dane o dochodach, opis obecnych warunków lokalowych oraz inne załączniki zgodnie z zasadami wynajmu. Następnie wnioski będą opiniowane przez Społeczną Komisję Lokalową powoływaną przez burmistrza Sadowskiego. Sporządzona zostanie roczna lista oczekujących na najem lokalu.

Rolę pomocniczą w tym procesie posiada Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Powołuje ją burmistrz w drodze rozporządzenia. Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków i sporządzanie projektu listy osób uprawnionych.

Jednak zgodnie z ustawą wszystkie decyzje, główna rola w przyznawaniu mieszkań należy do burmistrza Sadowskiego – on zatwierdza listę oczekujących, rozpatruje uwagi do listy oczekujących publikuje listę. Następnie to burmistrz rozstrzyga o ostatecznej liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu.

W najbliższym czasie zostanie przydzielonych 22 lokale komunalne na ulicy Akacjowej w nowo wybudowanym bloku.

Rada Miejska starała się przyjąć możliwie najbardziej obiektywne zasady przydziału mieszkań. Podstawą jednak jest ustawa, a ta daje wszystkie decyzyjne kompetencje burmistrzowi w tej sprawie. Rada nie może więc uczestniczyć w przydziale mieszkań. Będzie jednak ten proces kontrolować.

Szczegółowa uchwała w sprawie zasad wynajmu znajduje się na stronach Urzędu Miejskiego w Raciążu.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: