Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wydelegowania radnych do Społecznej ...

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wydelegowania radnych do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

W związku z zakończeniem budynku przy ulicy Akacjowej, Rada Miejska w Raciążu zgodnie z ustawą przyjęła regulamin wynajmu mieszkań komunalnych. Jednym z organów wymaganych przez ustawę jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Powoływana jest ona zgodnie z prawem przez burmistrza. Janusz Sadowski zwrócił się do Rady Miejskiej o wskazanie jej przedstawicieli w Komisji. Po rozpatrzeniu sprawy, Rada Miejska w Raciążu przyjęła stanowisko, iż nie będzie delegować swoich przedstawicieli do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Wynika to z zapisów ustawy oraz regulaminu wynajmu mieszkań. Zgodnie z nimi za powołanie Komisji odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta Janusz Sadowski. Rada nie ma w tym względzie żadnych uprawnień i nie może powoływać członków Komisji. dodatkowo jest to niezgodne z podziałem władzy na władzę uchwałodawczą i wykonawczą. Rada Miejska kontroluje działalność organu wykonawczego, w tym przypadku burmistrza Sadowskiego i nie może kontrolować sama siebie, a taki byłby skutek wyłonienia przez Radę części składu Komisji Mieszkaniowej.

Dodatkowo jeszcze sprawę przesądził fakt, że zgodnie z ustawą ostatecznym i jedynym decydentem w sprawie przydziału mieszkań jest burmistrz Sadowski. Komisja jest tylko i wyłącznie organem opiniującym, przygotowującym propozycje. Nie ma więc silnego umocowania. Tym bardziej radni nie mogą brać odpowiedzialności za decyzje, które podejmuje wyłącznie burmistrz. Rada Miejska nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez burmistrza.

W trakcie sesji radni informowali, iż dochodzą do nich głosy mieszkańców miasta o tym, że burmistrz Janusz Sadowski informuje mieszkańców, że to Rada Miejska będzie przyznawać mieszkania. Burmistrz zaprzeczał takim stwierdzeniom i stwierdził, iż nie rozpowszechnia w żaden sposób takich informacji. Radni oświadczyli, iż bazując na dotychczasowych doświadczeniach z działaniami burmistrza, obawiają się, że wszyscy którym przyznane zostaną mieszkania dowiedzą się, że dostali je od burmistrza, a większość mieszkańców, która na Akacjowej mieszkań nie otrzyma dowie się, że to Rada im ich nie przyznała, bo burmistrz by mieszkania im przyznał, ale Rada nie pozwoliła. Tego typu twierdzenia są całkowicie nieprawdziwe. Jedynym kompetentnym w tej sprawie organem jest wyłącznie burmistrz Sadowski. .

Biorąc pod uwagę sytuację prawną oraz to, że wszystkie decyzje ostateczne w tej sprawie podejmuje burmistrz a Komisja ma tylko głos doradczy i również jest powoływana przez burmistrza, radni podjęli decyzję jak wyżej. Rada Miejska nie ma bowiem żadnego wpływu na decyzję o przyznaniu mieszkań z wyjątkiem przyjęcia regulaminu.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: