Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wydarzenia > Powstanie Komitetu Wyborczego Wyborców Raciąz.eu

 

Aktualności

Wydarzenia

Powstanie Komitetu Wyborczego Wyborców Raciąz.eu

Komitet zarejestrowany jest w Raciążu w okręgu wyborczym nr 5.

Okręg stanowią następujące ulice:
Akacjowa, Działkowa, Jana Pawła II, 550-Lecia Raciąża, Leśna, Młodzieżowa, Nadrzeczna, Parkowa, 19 Stycznia, Szwedzka, Zawoda.

Kandydaci komitetu na radnych: Andrzej Staniszewski oraz Mariusz GodlewskiKim jesteśmy?

Jesteśmy mieszkańcami Raciąża. Należymy do pokolenia trzydziestolatków. Choć jesteśmy związani z miastem, to jednocześnie pracujemy poza nim. Nie musimy i nie chcemy załatwiać rodzinnych interesów poprzez wejście do Rady Miejskiej. Nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej na terenie miasta. Jesteśmy bezstronni i niezależni, a jedynym kryterium oceny pomysłów czy uchwał w Radzie miejskiej będzie dla nas faktyczny interes miasta i jego mieszkańców. Nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną ani władzami miasta. Nie blokujemy się z innym komitetem wyborczym. Uważamy jednak, że dobra współpraca Rady Miejskiej z Burmistrzem - obojętnie kim on będzie, to jedna z podstawowych gwarancji pomyślnego rozwoju miasta. Nie oznacza to jednak bezkrytycznego popierania wszelkich działań Burmistrza.

Dlaczego kandydujemy?

Od wielu już lat obserwujemy działania władz miasta. Zarówno Rady Miejskiej jak i Burmistrza. W mieście nastąpił szereg pozytywnych zmian – szczególnie w wyglądzie miasta. Miasto wyładniało i zmieniło się na plus. Jednocześnie jednak niewiele zmienia się życie mieszkańców – ciągle muszą wyjeżdżać za pracą, być petentami a nie klientami dla urzędników, rodzice nie mają dokąd pójść z dziećmi, żeby te mogły się pobawić. Dom Kultury powiela te same formy i schematy działalności od lat, powoli się marginalizując w życiu miasta. We władzach miasta i urzędzie od lat nic się prawie nie zmienia. Kandydują i zostają radnymi ci sami ludzie, którzy choć być może we własnym mniemaniu wiele robią dla miasta, to jednocześnie można odnieść wrażenie, ze zatracili gdzieś energię i pomysły, traktując swoje miejsce w radzie jako coś oczywistego.
Znaczące jest w tym względzie to, ze właściwie nigdy do tej pory w Raciążu nie było rzeczywistej kampanii wyborczej. Z tego powodu mieszkańcy głosowali na nazwiska, a nie na programy. Nie spotkaliśmy się z sytuacją, żeby kandydaci powiedzieli po co idą do Rady, jaki mają program, co chcą osiągnąć. Z tego powodu nie można ocenić efektów ich pracy, rozliczyć z tego, co zrobili. Starając się o reelekcję z niczego nie muszą się tłumaczyć – przecież nie mówili, co chcą zrobić, a w ogóle to „znacie mnie”. To powinno wystarczyć. Nie można jednak przekreślać całkowicie dotychczasowego dorobku Rady Miejskiej i Burmistrza. Byli i są obecnie w Radzie ludzie, których pracę powinno się docenić - należy im się wdzięczność mieszkańców za pomysły i zaangażowanie. Jednak uważamy, że czas na zmiany – czas na nowych ludzi, nowe pomysły i zaangażowanie dla miasta. Polska się rozwija, pobliskie miejscowości także. Mamy wrażenie, że robią to dużo szybciej niż nasze miasto – po prostu uciekają nam. Raciąż pozostaje w tyle. Dlatego najwyższy czas na zmiany – na nowych ludzi.
Mając trzydzieści kilka lat uważamy, że zgromadziliśmy już pewne doświadczenia życiowe – zarówno na gruncie profesjonalnym – zawodowym jak i prywatnym. Jesteśmy docenianymi profesjonalistami w swoich zawodach. Jednocześnie obserwujemy życie Raciąża i miast, w których pracujemy – dzięki temu widzimy różnice i możliwości rozwoju miasta. Mamy dużo chęci oraz pomysłów na dokonanie zmian w Raciążu, które pozbawią go barier utrudniających rozwój. Chcemy naszą wiedzę i umiejętności zaoferować miastu i jego mieszkańcom. Nasze zaangażowanie w prace Rady Miejskiej pozwoli je wykorzystać dla sukcesu całej społeczności.


Jakie cele oraz kierunki działania stawiamy sobie do wykonania będąc radnymi?

Naszym zdaniem największym problemem mieszkańców miasta jest bezrobocie i brak pieniędzy. Rada Miasta w tym zakresie nie kompetencji bezpośrednich - nie zatrudni ludzi. Może jednak stworzyć takie warunki do inwestowania w mieście, żeby pojawili się w nim inwestorzy a wraz z nimi miejsca pracy. Podstawą musi być tutaj kompetencja urzędników, otwartość i uczciwość oraz chęć działania i brak obaw przed inwestorami z zewnątrz. Rozwój miasta mogą wspomóc także środki z funduszy europejskich, trzeba umieć i chcieć po nie sięgnąć. Władze miasta muszą tworzyć dobry klimat dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą, decyzje gospodarcze, podatkowe i przetargi muszą być przejrzyste.

1. Promocja i rozwój gospodarczy miasta

Miasto musi stworzyć wyraźne zachęty dla potencjalnych inwestorów - być przygotowane prawnie i technicznie na przyjęcie inwestycji. Należy uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego gwarantujący tereny pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe. Należy uzbroić te tereny. Należy obniżyć podatek od nieruchomości wykorzystywanych na cele gospodarcze, żeby być konkurencyjnym w stosunku do innych miast. W urzędzie musi być osoba, która będzie miała wiedzą na temat terenów inwestycyjnych w mieście oraz wszelkie inne konieczne informacje - będzie partnerem dla inwestora. Prowadzący działalność gospodarczą muszą czuć, że są w mieście dla nich przyjaznym, zarówno Ci potencjalni jak i obecnie prowadzący taką działalność
Samo przygotowanie inwestycyjne miasta nie wystarczy. Dziś panuje ogromna konkurencja między miastami o inwestycje. Trzeba informację o Raciążu "sprzedać" na zewnątrz. Współczesny świat szuka informacji w internecie. Miasto musi mieć rozbudowaną stronę internetową z konkretnymi informacjami potrzebnymi w biznesie, także o osobie odpowiedzialnej za takie kontakty. Trzeba nawiązać współpracę z agencją PR, która informację o Raciążu jako doskonałym mieście na inwestowanie wyśle w świat. Miasto musi uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach biznesmenów, a przynajmniej na nich bywać, żeby nawiązywać kontakty. Pomocne może tu być nawiązanie kontaktów z jakiś miastem partnerskich w innym kraju.

2. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej.

Na szereg przedsięwzięć można obecnie uzyskać fundusze unijne. To są konkretne pieniądze do wzięcia i wykorzystania dla dobra miasta. Miasto powinno posiadać komórkę w Urzędzie do kreowania pomysłów i pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Te osoby nie mogą być tylko urzędnikami, muszą obserwować na co można pozyskiwać fundusze i sygnalizować z jakimi projektami wystąpić. Odpowiednio przygotować dokumentację. Zaowocuje to zleceniami dla firm lokalnych i zewnętrznych. Pieniądze z Unii poprzez gminne inwestycje trafią do kieszeni mieszkańców zatrudnionych przy ich realizacji. Konieczność rozliczenia każdej złotówki z takich funduszy zagwarantuje rzetelność i uczciwość przetargów.
3. Kultura i sport

W Raciążu jest duża ilość młodych ludzi. Funkcjonuje szereg szkół. Poza nimi nie ma w mieście żadnej oferty kulturalnej. Emeryci i renciści również nie mają w mieście żadnej atrakcyjnej oferty, brakuje prób ich zaangażowania w życie kulturalne. Dom Kultury powinien być miejscem spotkań mieszkańców, zarówno starszych jak i młodzieży. Brakuje koncertów, nowoczesnych form angażowania młodzieży. Należy dokonać zmian w tym zakresie - stworzyć atrakcyjne dla młodych formy zajęć. Także dla osób starszych - emerytów i rencistów. Jest to grupa obecnie zupełnie zapomniana
Miasto powinno zaangażować się miasta w rozwój infrastruktury sportowej. Brak jest w Raciążu miejsc, gdzie można uprawiać sport. Klub Błękitni ma jedną z gorszych muraw w lidze. Nie ma warunków do rekreacyjnego uprawiania sportu. W malutkim Mystkowie mogło powstać boisko ze sztuczną nawierzchnią, a u nas nie ma nic. Można pozyskać na ten cel dofinansowania zewnętrzne. Sport daje możliwości integracji mieszkańców oraz kreowania ciekawych wydarzeń w mieście, np. zorganizowane turnieje miejskie w tenisie stołowym, koszykówce, siatkówce czy piłce nożnej. Nie wymaga to dużych nakładów finansowych, potrzeba jedynie dobrych chęci. Poza tym w dyspozycji miasta już jest szkolna infrastruktura sportowa oraz klubowa. Można ją udostępniać nieodpłatnie lub odpłatnie mieszkańcom, żeby mogli z niej korzystać.
Rodzice z dziećmi nie mają dokąd wyjść w Raciążu. Nie ma żadnego placu zabaw, gdzie można by spędzić czas z dzieckiem. Władze miasta muszą o to zadbać, są tereny gdzie można to zrobić, np. Mały Park. Należy wybudować miejski plac zabaw dla dzieci. Musi to być teren bezpieczny i oświetlony nocą, żeby nie dochodziło do dewastacji.
Miasto powinno wspierać i kreować inicjatywy mające na celu integrację wspólnoty, np. ogłoszenie konkursu na nadanie imienia parkom miejskim, częstsze imprezy na świeżym powietrzu, szczególnie na terenie Małego lub Dużego Parku. Stadion jest miejscem zbyt odległym.


4. Miasto bezpieczne i przyjazne mieszkańcom.

Miasto powinno współpracować w większym zakresie z policją w sprawie bezpieczeństwa. Raciąż jest stosunkowo bezpiecznym miastem i trzeba zadbać o to żeby tak zostało. Zainstalować monitoring i bezpośrednio reagować na niebezpieczne sytuacje.
Mieszkaniec w urzędzie miejskim musi czuć się dobrze i być pozytywnie obsłużonym, niezależnie kim jest. Fachowi i przyjaźni urzędnicy muszą czuć, że jest to postawa pożądana i wymagana, ze będą dobrze oceniani i wynagradzani za swą postawę i pracę.
Rada Miejska powinna mieć kanały wymiany informacji z mieszkańcami. Może to być forum internetowe lub inny rodzaj komunikacji. Sygnały od mieszkańców muszą spływać na bieżąco i być brane pod uwagę w bieżących zadaniach na ile to możliwe
Miasto powinno rozważyć zaangażowanie się w budowę mieszkań komunalnych lub założenie TBS.


5. Współpraca z gminą Raciąż

Miasto Raciąż i Gmina Raciąż są ze sobą nierozerwalnie związane. Należy postawić na współpracę między tymi jednostkami. Wspólnie dopracowywać i realizować takie przedsięwzięcia, jak budowa zbiornika rekreacyjnego na rzece Raciążnicy, rozbudowa infrastruktury turystycznej czy uprzątnięcie terenów po wysypisku śmieci.


6. Rozwiązywanie lokalnych problemów.

- współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową w celu rozwiązania problemu braku miejsc parkingowych na osiedlu Jana Pawła II
-sukcesywna poprawa stanu ulic i chodników na ulicach: Akacjowej, Działkowej, Jana Pawła II, 550-Lecia Raciąża, Leśnej, Młodzieżowej, Nadrzecznej, Parkowej
- zobligowanie Miejskiego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami do odremontowanie wewnątrz budynków na Jezioranach, przy użyciu pieniędzy odłożonych na Funduszu Remontowym
- zwiększenie wpływu mieszkańców na funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami, na zapadające decyzje ich dotyczące
- wycięcie krzaków i uporządkowanie terenu wokół Raciążnicy, oczyszczenie koryta rzeki
- zadbanie o większą różnorodność roślin w Dużym Parku Miejskim
- egzekwowanie od Policji przestrzegania porządku oraz przepisów ruchu drogowego podczas dni targowych w Raciążu, szczególnie w rejonie targowicy

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: