Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Historia miasta > O NAZWIE RACIĄŻ RAZ JESZCZE

 

Aktualności

Historia miasta

O NAZWIE RACIĄŻ RAZ JESZCZE

Przedstawiamy opinię jednego z mieszkańców Raciąża na temat artykułu z poprzedniego numeru dotyczącego etymologii nazwy Raciąż.
Z wielką satysfakcją przeczytałam w ostatnim numerze „Pulsu Raciąża” artykuł nawiązujący do tekstu „Raciąż i jego Raciążnica”, który omawiał etymologię nazwy naszego miasta. Hipoteza, że nazwa ta powstała od prasłowiańskiego wyrazu raciądz oznaczającego rycerza, bardzo rozbudza wyobraźnię. Rzeczywiście autorem jej jest prof. Karol Leopold Zierhoff i postawił ją w swojej pracy doktorskiej obronionej w 1958 roku. Od tego czasu dużo się w onomastyce, czyli w nauce o etymologii nazw własnych, zmieniło. Nie znaczy to oczywiście, że formułowane obecnie hipotezy potwierdzą się w przyszłości i że są ostateczne. Za hipotezą o pochodzeniu nazwy naszego miasta od imienia Racimir i jego zdrobnienia Raciąg także stoi poważany autorytet językowy – prof. Aleksandra Cieślikowa przewodnicząca Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych działającej przy Polskiej Akademii Nauk. Dlaczego opowiadam się za teorią sformułowaną w „Słowniku etymologicznym nazw geograficznych Polski”, któremu Aleksandra Cieślikowa patronuje? Powody są przynajmniej dwa. Po pierwsze Słowianie osiedlili się na naszych terenach stosunkowo późno, a więc w czasach, kiedy z języka prasłowiańskiego już wyłoniły się jego odmiany, z których powstały różne słowiańskie języki narodowe. Wydaje mi się mało prawdopodobne, by słowo raciądz na oznaczenie rycerza utrzymało się w tym języku, którym posługiwali się Słowianie w VII czy X wieku, kiedy zakładali nasz gród. Zbyt zasiedziała w polszczyźnie wydaje mi się rodzina wyrazów pochodzących od rdzenia woj- czy boj- takich jak wojownik, bojownik, wojna, wojować, bojować, wojenny. Do tej rodziny należy także słowo woj, którym we wczesnej polszczyźnie oznaczano rycerza, i które najprawdopodobniej wypchnęło z użycia wyraz raciądz. Starsze pokłady językowe, a więc także prasłowiańskie, ocalały w nazwach własnych, czyli także w imionach, a imię Racimir właśnie ten prasłowiański rycerski rdzeń posiada. Po drugie wśród naszych starych nazw miejscowych praktycznie nie ma nazw pochodzących od rzeczowników pospolitych. W każdym ówczesnym grodzie siedzieli wojowie, więc to nie był żaden wyróżnik. Idąc tym tropem, należałoby się dziwić, dlaczego wszystkie starsze miasta w Polsce nie nazywają się Raciążami. Nazwy miejscowe podkreślały cechy charakterystyczne, jakieś wyjątkowe właściwości danego miejsca. Dlatego wiele jest nazw miejsc tworzonych od imion założycieli, dowódców, nazw roślin występujących w danym miejscu, czy charakterystycznych cech ukształtowania terenu itd. Oczywiście nikt nie jest w stanie rozstrzygnąć sporu, skąd pochodzi nazwa naszego miasta. Nie znajdziemy na ten temat żadnego źródła. Pozostają spekulacje, ale one wydają mi się pasjonujące, bo są próbą zajrzenia w czasy tak odległe i tak ciekawe. Dlatego cieszę się, że nie tylko mnie intryguje nazwa Raciąż i że stała się ona tematem publicznej dyskusji.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: