Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Nowe wnioski w sprawie oświaty.

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Nowe wnioski w sprawie oświaty.

W marcu zostały złożone dwa wnioski w sprawie oświaty. Pierwszy- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość oraz program realizacji edukacji z zakresu ekologii.
24 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim został złożony wniosek o udział w projekcie systemowym  Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to jeden z programów Unii Europejskiej. Skierowany do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek administracji rządowej i samorządowej. Jego celem jest realizacja projektów inwestujących w rozwój kapitału ludzkiego. Zadaniem projektu Moja przyszłość jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt będzie dotyczył dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Raciążu.

31 marca 2014 roku został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie realizacji programu edukacyjnego z zakresu ekologii. Jego celem jest przekazanie uczniom wiedzy na temat prawidłowego segregowania odpadów z naciskiem na korzyści dla środowiska wynikające z segregacji „u źródła”. Jesli otrzymane zostanie dofinansowanie, wspomniane projekty będą realizowane w Miejskim Zespole Szkół w Raciążu.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: