Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wydarzenia > Forum NGO

 

Aktualności

Wydarzenia

Forum NGO

Drugiego kwietnia 2014 roku o godz. 16.00 w Miejskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu odbyło się I posiedzenie Forum Organizacji Pozarządowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele dziewięciu organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Fundacji Radość Dzieciom, Miejsko – Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Raciążu, Fundacji Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż, Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu, Parafii św. Wojciecha w Raciążu, Stowarzyszenia Promocji Medialnej Ziemi Raciąskiej, Stowarzyszenia Twórców Ziemi Płońskiej ,,ART PŁONA”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu).
Na wstępie, Burmistrz Miasta Raciąż – Mariusz Godlewski – przywitał wszystkich uczestników posiedzenia oraz podziękował im za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach forum. Następnie, pan Andrzej Rybus Tołłoczko (koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi) przypomniał, że wspomniane forum ma charakter inicjatywno – doradczy. Do jego zadań zaliczył m. in.: opiniowanie i współtworzenie dokumentów i projektów aktów prawnych w zakresie działalności organizacji oraz delegowanie osób reprezentujących organizacje do udziału w komisjach konkursowych.

Ważnym punktem spotkania było głosowanie nad wyborem przewodniczącego i zastępcy Forum Organizacji Pozarządowych. Przewodniczącym został pan Stefan Modrzejewski ze Stowarzyszenia Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu, a wiceprzewodniczącym pan Mikołaj Adamczyk, przedstawiciel Fundacji Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej. Kolejnym punktem programu był wybór członków komisji konkursowej w związku z (ogłoszonym przez burmistrza) otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2014 roku. Do prac komisji wytypowano pana Jacka Szelągowskiego (ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Miasta i Gminy Raciąż) oraz Mikołaja Adamczyka (przedstawiciela Fundacji Ludzi i Miejsc Ziemi Płońskiej). Na zakończenie osoby zainteresowane mogły wziąć udział w warsztatach i nauczyć się wypełniać oferty, składane później do urzędów.

M.Ciarkowski

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: