Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wydarzenia > Montaż słowno – muzyczny w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji ...

 

Aktualności

Wydarzenia

Montaż słowno – muzyczny w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu

Ósmego kwietnia 2014 roku o godz. 16.00 w Miejskim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, mieszkańcy naszego miasta mieli okazję obejrzeć wzruszający, skłaniający do refleksji występ uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych, którzy (pod kierunkiem nauczycielki historii Anety Chyczewskiej) przygotowali montaż słowno – muzyczny pt Mojej Ojczyźnie. Celem przedstawienia było oddanie czci ukochanej ojczyźnie (która od blisko ćwierćwiecza może cieszyć się wolnością) oraz zachęcenie wszystkich zgromadzonych do refleksji nad przyszłością naszego kraju. (w 2014 roku obchodzimy dwudziestą piątą rocznicę upadku komunizmu w Polsce, 75 rocznicę wybuchu I wojny światowej oraz setną rocznicę wybuchu II wojny światowej).
Po przywitaniu zaproszonych gości (burmistrza Raciąża – Mariusza Godlewskiego, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Alicji Mazurowskiej, wicedyrektora Hanny Wyrczyńskej, dyrektora Miejskiego Centrum Kultury – Artura Adamskiego, inspektora do spraw oświaty kultury i sportu – Renaty Kujawy, prezesa Nauczycielskiego Klubu Seniora, Stefana Modrzejewskiego, członków Klubu Seniora oraz Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów) rozpoczęła się cześć oficjalna.

Wstępem do przedstawienia były słowa Jana Pawła II, (Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed siebie. I ludzkość cała. Iść przed siebie — to znaczy nie tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia... Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu.). Uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii Polski (rozbiory, okres zaborów, I wojnę światową, przejęcie władzy przez J. Piłsudskiego, odzyskanie niepodległości), a całość wzbogacili przepięknym wykonaniem pieśni patriotycznych (Ojczyzno ma, Jaskółka uwięziona, Ojczyzna, Pytasz mnie) oraz recytacją fragmentów patriotycznych wierszy (Pięciu poległych, Do kraju tego, Testament mój, Dwie ojczyzny, Dziś Ojczyzna jest w potrzebie, Polska idzie, Smutne groby).

Przedstawienie miało bardzo podniosły charakter, nawiązywało do historii, tradycji i patriotyzmu naszego narodu – czasów, gdzie na sztandarach widniały słowa: Bóg, Honor, Ojczyzna. Zgromadzeni dowiedzieli się, że człowiek, który zna historię własnego kraju, (szanuje rocznice, święta), bierze udział w wiecach, apelach i innych formach czczenia przeszłości, potrafi także budować lepszą przyszłość, wystrzegając się błędów popełnionych przez minione pokolenia. Uświadomili sobie także, że tylko wolny naród (wiedzieli o tym wielcy Polacy: Mickiewicz, Słowacki, Norwid itd.) jest zdolny do walki o niepodległą i niezależną ojczyznę.

Publiczność dowiedziała się, że człowiek powinien podążać ku przyszłości, (dążyć do prawdy i wolności, która jest darem Boga), odrzucić multimedialną rzeczywistość, wybierać dobro i stawać się tym samym lepszym człowiekiem.

Po zakończonym przedstawieniu, publiczność nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji – Artur Adamski oraz pani dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych – Alicja Mazurowska, podziękowali uczniom za wspaniały występ. Alicja Mazurowska doceniła pracę młodzieży, która poza wykonywaniem codziennych obowiązków szkolnych, wychodzi z inicjatywą i angażuje się w różnorodne akcje.

Burmistrz Raciąża przypomniał, że zawsze należy pamiętać o patriotyzmie i ojczyźnie. Zauważył także, że sprawa walki o niepodległość własnego narodu, staje się dużo bardziej aktualna, gdy przyjrzymy się sytuacji na Ukrainie, gdzie ludzie są przerażeni i zszokowani, gdyż legł w gruzach ich dotychczasowy świat.

Pod ogromnym wrażeniem występu był także prezes Nauczycielskiego Klubu Seniora – pan Stefan Modrzejewski. Pogratulował on paniom (Alicji Mazurowskiej oraz Anecie Chyczewskiej) wspaniałego przedstawienia. Stwierdził, że mogą być one dumne z tego, co zaprezentowała młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciążu.

Marcin Ciarkowski

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: