Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Zarządzanie zasobem mieszkaniowym

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym

Miasto posiada obecnie 54 lokale mieszkalne oraz 33 budynki komunalne. Jest ich jednak zbyt mało, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe (w chwili obecnej brakuje mieszkań komunalnych, socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń., które można by przeznaczyć dla mieszkańców Raciąża). Cześć mieszkań wymaga kapitalnego remontu ze względu na swój fatalny stan techniczny.
W 2013 roku Gmina Miasto Raciąż odzyskała 4 lokale mieszkalne z przeznaczeniem do zasiedlenia (obecnie remontowane): Pl. A. Mickiewicza 26 - o pow. 44,7 m kw, Pl. A. Mickiewicza 26 - o pow. 20 m kw, ul. Płocka 50 - o pow. 33,2 m kw, ul. Warszawska 4 - o pow. 20 m kw. Jeden z lokali (przy ul. Kilińskiego 56/1 m 5, o pow. 40,00 m kw.) został opróżniony przez poprzedniego najemcę i przekazany do dyspozycji Gminy Miasto Raciąż. Mieszkańcy złożyli 44 wnioski dotyczące przydziału mieszkań z zasobu komunalnego (9 z nich dotyczyło zamiany mieszkania). Dwie osoby były zainteresowane najmem lokalu socjalnego.

Urząd Miejski musi podjąć działania w celu zwiększenia ilości mieszkań. Z uwagi na zły stan techniczny budynków komunalnych należałoby wykwaterować 22 rodziny i zapewnić im lokale zamienne. Tylko w ten sposób, ich warunki mieszkaniowe mogą ulec poprawie. Po przeniesieniu najemców Gmina Miasto Raciąż mogłaby sprzedać opróżnione działki, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na remonty zasobu komunalnego lub na budowę nowych mieszkań. W ten sposób pozyskano by 66 nowych lokali. W przyszłości można także zagospodarować działkę przy ulicy Akacjowej 9 i zbudować budynek mieszkalny.

Każde z działań wiąże się z kosztami, które musi ponieść budżet miejski. Tak poważne inwestycje należy rozłożyć w czasie. Dzięki konsekwentnej realizacji określonego planu, zadanie to jest do wykonania. Należy zwrócić uwagę, że szacowany średni koszt budowy 1 m2 lokali komunalnych (o minimalnym wymaganym prawem standardzie) wynosi ok. 1700 zł. Koszt budowy dwóch budynków mieszkalnych tj. 48 mieszkań o metrażu 50 m2 wynosi ok. 4 000 000 zł. Takiej wysokości fundusze zapewniłyby rozwiązanie problemu mieszkaniowego. W obecnej sytuacji finansowej budżetu gminy, pozyskanie tej kwoty jest niemożliwe. Rada Miejska powinna podjąć decyzje odnośnie wyznaczenia kierunku działania w tym obszarze i przyjęcia długoletniego planu działania.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: