Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Wybory samorządowe 2014

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Wybory samorządowe 2014

Kampania wyborcza 2014

Na mocy podpisanego przez premiera Donalda Tuska rozporządzenia ruszyła samorządowa kampania wyborcza, w czasie której będziemy wybierać radnych (gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich, dzielnic Warszawy) oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pierwsza tura głosowania odbędzie się 16 listopada, a druga (w razie takiej konieczności) dwa tygodnie później – 30 listopada.
Kalendarz wyborczy:

do dnia 7 września 2014 r.

1. Poinformowanie wyborców w formie ogłoszenia o :

>okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym z nich
>wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich
>wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

2. Powiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 22 września 2014 r.

1. Zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00

2. Powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 12 października 2014 r.

>utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych
>ustalenie granic, siedzib i numerów utworzonych obwodów


do dnia 17 października 2014 r. do godz. 24.00

1. Poinformowanie wyborców w formie obwieszczenia o:

>numerach i granicach obwodów głosowania
>siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
>siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego
>lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

2. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

3. Zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.

Nadanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.

Nadanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.

1. Nadanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez komisarza wyborczego ani Państwową Komisję Wyborczą
2. Powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
3. Sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
4. Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

do dnia 27 października 2014 r.

1. Rozplakatowanie obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24.00

1. Nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 2 listopada 2014 r.

1. Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

do dnia 7 listopada 2014 r.

1. Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez osoby niepełnosprawne lub te, które ukończyły 75 lat

do dnia 11 listopada 2014 r.

2. Składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

14 listopada 2014 r. - godz. 24.00

Zakończenie kampanii wyborczej

15 listopada 2014 r.

Przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

16 listopada 2014 r. godz. 7.00 – 21.00

głosowanie!!!!!!!!!!

30 listopada 2014 r.
druga tura głosowania w miejscowościach, w których w pierwszej turze nie został wybrany wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do drugiej tury przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik w pierwszym głosowaniu

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: