Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Miasto odzyskuje lokale komunalne

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Miasto odzyskuje lokale komunalne

Problem zadłużenia lokali mieszkalnych w Raciążu narastał od lat. Niewiele z tym się działo. Łatwo jest być "dobrym wujkiem" i nie pilnować płatności, nie narażać się nikomu i nie podejmować odpowiednich czynności. Być może powoduje to pozyskanie łatwych głosów w wyborach, ale jest zupełnie nieodpowiedzialne. Takie postępowanie powodowało narastanie spirali zadłużenia w PGKiM Sp z o.o. W Urzędzie Miejskim nie było żadnej ewidencji, kto płaci a kto nie płaci za posiadane lokale. W szeregu lokali nie wiadomo nawet do końca, kto je wynajmuje – nie ma żadnych umów. Od jakiegoś czasu trwa porządkowanie tej sytuacji. Celem zmian jest doprowadzenie do pełnej ewidencji zasobów mieszkaniowych, podpisanie umów ze wszystkimi lokatorami oraz bieżący nadzór nad tym obszarem. W związku z tym, burmistrz miasta podjął szereg kroków zmierzających do unormowania sytuacji w tym zakresie. Przede wszystkim umożliwiono lokatorom odpracowywanie długów – co może poprawić ich sytuację. Dodatkowo weryfikowane są płatności i wysyłane wezwania do zapłaty.
Ostatecznością jest eksmisja z mieszkania. Niestety i takie się zdarzają, gdy nie uda się porozumieć. W ostatnim czasie przeciwko lokatorowi zajmującemu komunalny lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Raciążu został skierowany pozew do Sądu Rejonowego w Płońsku o jego opróżnienie. Powodem skierowania pozwu było niepłacenie czynszu za najem. Sąd Rejonowy w Płońsku Wydział I Cywilny wydał wyrok o eksmisji z lokalu nakazując pozwanemu jego opróżnienie oraz wydanie go powodowi czyli Gminie Miasto Raciąż. Sąd w wydanym wyroku orzekł o braku uprawnienia pozwanego do otrzymania lokalu socjalnego.

Wyrok Sądu Rejonowego w Płońsku wraz z nadaną klauzulą wykonalności został przesłany do Kancelarii Komorniczej w Płońsku. Komornik po przybyciu na miejsce w celu dokonania eksmisji, zarządził przymusowe otwarcie lokalu oraz usunięcie znajdujących się w nim ruchomości, które przekazano pod dozór PGKiM Sp. z o. o. w Raciążu. Lokal mieszkalny został opróżniony z osób i rzeczy i wydany wierzycielowi, na czym zakończyły się czynności egzekucyjne. Obecnie miasto skierowało do Sądu Rejonowego w Płońsku pięć pozwów o eksmisję z lokali osób zalegających w opłatach czynszowych oraz nie posiadających tytułu prawnego do ich zajmowania. Złożone pozwy czekają na rozpatrzenie przez sąd.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: