Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Felietony miejskie > Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze

 

Aktualności

Felietony miejskie

Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze jest stowarzyszeniem, które za cel stawia sobie poprawę warunków życia na wsi, poprzez umożliwianie mieszkańcom realizacji projektów z funduszy unijnych, a także promocję i waloryzację zasobów kulturowych i przyrodniczych regionu (rozwój obszarów wiejskich). Celem Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze, jest promocja ziemi płońskiej, zwrócenie uwagi mieszkańców i turystów na ciekawe zabytki (średniowieczne kościoły, ruiny starych grodzisk, dwory szlacheckie, wiekowe domy mieszkańców), wyróżniające się wyjątkową fauną i florą rezerwaty przyrody (Noskowo, Dziektarzewo, Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Pólka Raciąż), pomnikowe okazy drzew (dęby, jesiony) oraz różnorodne formy rekreacji dostępne w powiecie płońskim, dzięki płynącym na jego terenie rzekom: Wiśle, Wkrze, Płonce oraz Raciążnicy.
Pomoc LGD Przyjazne Mazowsze, kierowana jest do mieszkańców gmin, rolników, przedsiębiorców, twórców, przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji, lokalnych liderów oraz wszystkich tych, którzy mają pomysł na rozwój regionu i poprawę jego atrakcyjności. Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze, od sześciu lat współpracuje z gminami, organizacjami pozarządowymi, parafiami, przedsiębiorcami, rolnikami i osobami fizycznymi, pomagając w opracowaniu wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju.

Za pośrednictwem LGD – Przyjazne Mazowsze, korzystając ze środków unijnych, lokalna społeczność realizuje następujące inicjatywy:
- buduje i modernizuje obiekty publiczne, odnawia zabytki, centra wsi, parkingi, chodniki (odnowa i rozwój wsi)
- wytycza i znakuje trasy turystyczne, organizuje szkolenia, warsztaty, imprezy kulturalne, rekreacyjno – sportowe, popularyzuje kulturę ludową (Małe projekty)
- tworzy przedsiębiorstwa różnych branż, świadczy usługi turystyczne, rozwija tradycyjne rzemiosło i rękodzielnictwo (różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej)
- rozwija przedsiębiorczość istniejącą i nowotworzoną, wprowadza nowe technologie, rozwija handel, transport, produkcję, kreuje lokalne produkty

Realizowanie wspomnianych przedsięwzięć przyczynia się do poprawy atrakcyjności obszaru i standardu życia mieszkańców. Wszystkie projekty muszą wpisywać się, w opracowany wspólnie ze społecznością lokalną wieloletni plan działania zwany Lokalną Strategią Rozwoju. Razem z mieszkańcami, podczas warsztatów i spotkań identyfikowane są najważniejsze problemy i potrzeby na naszym obszarze, wyznaczane cele i kierunki zmian. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, stawia na poprawę infrastruktury, rozwój przedsiębiorczości, produktu lokalnego, a także turystyki w niezwykle ciekawej i urokliwej ziemi płońskiej, leżącej blisko stolicy Polski – Warszawy.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: