Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Problem bezpańskich psów

 

Aktualności

Aktualności

Problem bezpańskich psów

W ciągu ostatnich lat w wielu gminach i miastach narasta problem bezpańskich psów. Pozbawione nadzoru stanowić mogą realne zagrożenie dla mieszkańców. Niestety aktualny stan prawny w Polsce nie reguluje jasno kwestii bezdomnych zwierząt. Dwie różne ustawy zawierają niejasne przepisy w tej sprawie.
W Raciążu problem bezpańskich psów także istnieje. Mieszkańcy często skarżą się na biegające po ulicach, pozostawione bez opieki czworonogi, które stwarzają zagrożenie. Władze Raciąża nie bagatelizują tego zjawiska i starają się podejmować działania zmierzające do poprawy tej sytuacji. Całą sprawę komplikuje ustawa o ochronie zwierząt, w myśl której, zwierzę, jest istotą żyjąca, zdolną do odczuwania cierpienia, której człowiek jest winien poszanowanie, ochronę i opiekę, Z tego względu nie ma możliwości uśmiercania bezdomnych, porzuconych czy zabłąkanych psów, chyba, że są chore lub stwarzają zagrożenie dla życia ludzi. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin (także Gminy Miasto Raciąż), która przyjmuje program zapobiegający bezdomności zwierząt na mocy uchwały rady miejskiej, ponosząc związane z tym koszty. Władze Raciąża, muszą znaleźć sposób na to, żeby schwytane zwierzęta mogły żyć w dobrych warunkach, a jednocześnie nie obciążyć zbytnio budżetu miasta. Nie jest to sprawa łatwa, Po pochwyceniu bezdomnego psa (koszt. około 2000 zł) i przekazaniu go do schroniska, trzeba łożyć na jego utrzymanie (około 9 zł dziennie), aż do czasu, gdy znajdzie on nowego właściciela. W praktyce może to potrwać wiele lat, a koszty, jakie miasto poniesie z tego tytułu mogą sięgnąć kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset tysięcy złotych. Prawo dopuszcza jednak podjęcie innych kroków, takich ja: stosunkowo tania sterylizacja i kastracja bezpańskich psów oraz usypiania ślepych miotów. Jest także możliwość znakowania zwierząt, co ułatwia znalezienie ich właściciela oraz pomaga w oszacowaniu ich liczebności. W chwili obecnej gmina nie podjęła jeszcze uchwały w tej sprawie. Z posiadanych danych wynika jednak, że koszty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wyniosły w 2012 roku 22000 zł.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: