Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Budżet 2015

 

Aktualności

Aktualności

Budżet 2015

Budżet stanowi najważniejszy element funkcjonowania każdej jednostki administracyjnej. Jego ustalenie często wiąże się z wieloma trudnymi decyzjami. Temat ten został podjęty na ostatniej II Sesji Rady Miejskiej w Raciążu.
W trakcie spotkania Burmistrz Miasta Raciąż Mariusz Godlewski, zwrócił uwagę radnych, na konieczność uchwalenia przyszłorocznego budżetu. Wymaga to zastanowienia i wiąże się z koniecznością podjęcia wielu ważnych, jednakże niezbędnych decyzji. Poinformował zebranych o potrzebach poszczególnych jednostek budżetowych działających w obrębie Gminy Miasto Raciąż, z uwzględnieniem wydatków, które należy ponieść, aby mogły one prawidłowo funkcjonować.

Zgodnie z przestawionymi przez burmistrza wyliczeniami 44% dochodów miasta przeznaczane jest na oświatę, 20% na pomoc społeczną, 8% na gospodarkę komunalną, 1% na edukację, 14% na administrację, a zaledwie 13 % na tzw. wydatki majątkowe. Biorąc pod uwagę skromny budżet, wynoszący zaledwie 17862379 zł rocznie, nie da się zrealizować wszystkich inwestycji, gdyż potrzeby finansowe szacowane są na około 31 mln złotych, a możliwość zadłużenia to około 60% tej sumy. Kwota ta jest jednak tylko teoretyczna, gdyż w obecnej sytuacji miasta, nie można sobie pozwolić na zadłużenie wyższe niż 500 000 zł rocznie.

Wśród potrzeb inwestycyjnych znajdują się: oświetlenie (1,7 mln zł), oczyszczalnia ścieków (4,7 ml zł), kanalizacja (4-5 mln zł), budynek komunalny (2 – 3 mln zł), rewitalizacja miasta, projekty drogowe (150 tys. zł), wkład własny na podpisane umowy (650 tys. zł), remonty mieszkań, zakup budynku poczty (480 tys. zł), zmiany w Urzędzie Miejskim, infrastruktura informatyczna (300 – 500 tys. zł), boisko na stadionie (400 tys. zł), remont targowicy (2,5 mln zł), plan zagospodarowania przestrzennego (ok. 200 tys. zł), odszkodowanie za budynek na ulicy Sportowej (ok. 500000 zł), wykup gruntów pod nowe ulice (2 mln zł), sieć cieplna na ul. Jana Pawła II (1,5 mln zł).

Burmistrz nie ukrywał, że realizacja wspomnianych inwestycji nie będzie możliwa w przeciągu jednego roku, czy nawet jednej kadencji, a są to działania na najbliższe 10 – 15 lat. Wspomniał także, że do końca przyszłego roku, ze względu na grożącą karę, musi powstać oczyszczalnia ścieków (koszt 5 mln zł), jedna inwestycja ekologiczna w ramach umorzeń kredytów (koszt 100000 zł) oraz muszą zostać zabezpieczone środki na wkład własny w rozpoczęte już inwestycje (650 tys. zł).

W trakcie spotkania burmistrz przedstawił mieszkańcom Raciąża oraz radnym projekt przyszłorocznego budżetu, w którym znalazła się między innymi realizacja takich przedsięwzięć jak: remont Ośrodka Zdrowia (koszt 1, 7 mln zł, 1 mln zostanie zwrócony, a 700 tys. trzeba spłacić w ratach), wykonanie projektów drogowych (20 tys. zł) oraz pompownia ścieków (110 tys. zł). Dużym obciążeniem dla budżetu będą spłaty kredytów zaciągniętych na kupno kotła do ciepłowni (120 tys. zł rocznie), budowę kanalizacji (220 tys. zł rocznie) oraz kupno budynku poczty (50 tys. zł rocznie), w przypadku, gdy transakcja dojdzie do skutku. W budżecie miasta Raciąż uwzględniono także wydatki na wkład własny w realizowane inwestycje oraz kwotę 100 000 zł, stanowiącą poręczenie kredytów, zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: