Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > CAF 2013

 

Aktualności

Aktualności

CAF 2013

Wyniki samooceny przeprowadzonej w oparciu o metodę CAF 2013 W okresie od grudnia 2014r. do lutego 2015r. w Urzędzie Miejskim w Raciążu przeprowadzony był proces samooceny w oparciu o metodę CAF. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL Poddziałanie 5.2.2 „Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej”)
Metoda CAF – to zdaniem wielu najlepsze narzędzie ,które pozwala w prosty sposób usprawnić funkcjonowanie i zarządzanie urzędami w całej Polsce. CAF może stosować każda jednostka administracji publicznej, gdyż zasady jej stosowania są dość ogólne i łatwo je wprowadzić. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności. Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny.

Samoocena została przeprowadzona przez Zespół Samooceny CAF powołany przez Burmistrza Miasta Raciąża zarządzeniem numer 103/2014 w składzie: Rybka Paweł, Kujawa Renata, Wawrowska Katarzyna, Dumińska Justyna, Wiśniewska Anna, Maławska Jolanta. W toku samooceny, Urząd poddano ocenie w oparciu o 9 kryteriów potencjału i wyników:
kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,

kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami/ klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.

Zgodnie z przyjętą metodologią oceny, w ramach każdego z ocenianych kryteriów, organizacja może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w zależności od stopnia spełniania opisanych warunków szczegółowych. Na podstawie zebranych dowodów, członkowie Zespołu Samooceny – w trakcie otwartych dyskusji – uzgodnili wyniki samooceny. Określono obszary wymagające poprawy oraz mocne strony Urzędu. Kolejnym krokiem wdrażania metody CAF 2013, będzie przygotowanie projektów działań usprawniających.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: