Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Dofinansowanie na usuwanie azbestu

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Do 2 marca mieszkańcy miasta mogli składać wnioski o dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji płyt eternitowych. Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a jego wysokość zależeć będzie od przyznania miastu dotacji.
Dotacja obejmuje zadania ujęte w Uchwale Nr XL/276/2014 (Regulamin przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Raciąż ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Warszawie") dotyczące obiektów, których właścicielami są osoby fizyczne. Kosztami kwalifikacyjnymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiani wyrobów zawierających azbest. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dofinansowanie było złożenie w Urzędzie Miejskim w Raciążu wypełnionego wniosku o uzyskanie dofinansowania wraz z innymi dokumentami wskazanymi w Regulaminie przyznawania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Raciąż.

Należy pamiętać, że dotacja nie dotyczy kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Odnosi się tylko do ich demontażu. Wszelkie szczegółowe informacje mieszkańcy mogą znaleźć w Uchwale Nr XL/276/2014, która znajduje się na stronie www.miastoraciaz.pl , w zakładce BiP. Zainteresowani mogą także uzyskać informacje na miejscu w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 15 lub pod numerem telefonu 23 679 11 63.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: