Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Zasady zatrudniania do Urzędu Miasta i jednostek podległych

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Zasady zatrudniania do Urzędu Miasta i jednostek podległych

Urząd Miasta, jak każda jednostka organizacyjna funkcjonuje według określonych z góry zasad. Takie zasady, regulamin obowiązuje także przy zatrudnieniu nowych pracowników.
Osoby ubiegające się zarówno o staż, jak i pracę w Urzędzie Miasta oraz w jednostkach podległych przyjmowane są ze względu na swoje kwalifikacje. Kandydaci zatrudniani są po przeprowadzeniu całego procesu rekrutacyjnego. System taki jest niezbędny, w celu zachowania sprawnego i prawidłowego mechanizmu przy zatrudnieniu. Zasady zatrudniania do Urzędu Miasta i jednostek podległych został wprowadzony, nie w celu utrudnienia procesu, lecz sprawiedliwego wyłonienia przyszłego pracownika, ze względu na jego kwalifikacje. W Urzędzie Miasta w Raciążu również będzie obowiązywać regulamin zatrudnienia.

Celem regulaminu będzie ustalenie zasad zatrudnienia na wolne stanowiska w Urzędzie i jednostkach podległych. Jasno określać będzie całą procedurę rekrutacyjną. Proces rozpoczynać się będzie od ogłoszenia wolnego stanowiska, który znajdować się będzie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta. Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze określać będzie wymagania, jakie powinien spełniać kandydat, zakres zadań wykonywanych na stanowisku, wymagane dokumenty, które należy złożyć oraz termin i miejsce składania dokumentów.

Chętni będą mogli wysyłać swoje CV do Urzędu, które następnie zostaną zweryfikowane. Wybrani kandydaci przejdą kilku etapowy system rekrutacji, tzn. będą musieli rozwiązać test kwalifikacyjny oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Następnie osoby odpowiedzialne za proces rekrutacyjny wybiorą, tych którzy zostaną przyjęci do pracy. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy o pracę.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: