Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Mazowsze lokalnie

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Mazowsze lokalnie

Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich "Mazowsze Lokalnie" przeznaczy blisko 235.000zł na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych. Fundacje, stowarzyszenia oraz kluby sportowe (w tym uczniowskie) mogą ubiegać się o dofinansowanie od 1.500 do 5.000zł
13 kwietnia rozpoczyna się nabór wniosków na rozwój organizacji pozarządowych w ramach FIO Mazowsze Lokalnie 2015. Ostatnim dniem składania wniosków jest 04.05.2015 r.

Konkurs ,,Mazowsze Lokalnie” ma na celu wsparcie młodych, rozwijających się przedsiębiorstw, fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych, które wpisane są do rejestru KRS (nie dłużej niż 18 miesięcy).

Do tak zwane młode organizacji pozarządowych zalicza się te, które wpisane są w rejestrze KRS nie dłużej niż 18 miesięcy, od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 000zł. Warto zaznaczyć, że z dotacji nie mogą korzystać terenowe oddziały organizacji nie posiadające osobowości prawnej. Dofinansowanie można otrzymać na np., zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną projektu.

Projekty realizowane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie pięć miesięcy, a ich harmonogram musi być przewidziany w okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 października 2015 r.

Kwota dofinansowania (mikrodotacji) może wynieść od 1.500 zł do 5.000 zł na jeden projekt.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: