Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu - Szkołą Nowej Gen ...

 

Aktualności

Aktualności

Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu - Szkołą Nowej Generacji cz 2

Serwisy społecznościowe można wykorzystać do potrzeb szkolnych. Jedną z możliwości jest tworzenie i prowadzenie wspólnie z uczniami profilu szkoły. Jest to miejsce wymiany informacji, ciekawych linków, komentowania sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych, prezentowania i rozpowszechniania.

Naszą ambicją jest wdrożenie w najbliższym czasie kolejnych narzędzi komunikacyjnych w technologii ITC, jak też położenie w procesie nauczania większego nacisku na pisanie przez uczniów blogów, tworzenie własnych tematycznych stron internetowych, jak też wykorzystanie możliwości Khan Academy. Jest to prywatna platforma edukacyjna stworzona przez Sala Khana, za pomocą której można oglądać bezpłatne filmy z różnych dziedzin wiedzy (matematyki, biologii, chemii, fizyki, historii, finansów czy też informatyki). W serwisie znaleźć można interaktywne ćwiczenia do wybranych zagadnień. Nauczyciel, śledząc na bieżąco postępy swoich wychowanków, natychmiast wie, które treści kształcenia nie zostały przez nich opanowane i może zastosować indywidualne podejście do każdego z nich.

Nowoczesna placówka oświatowa XXI wieku nie powinna być ściśle związana z konkretnym miejscem, lecz stwarzać słuchaczom lub uczniom możliwość rozwijania swoich umiejętności i zdobywania wiedzy w wymiarze wirtualnym, bez względu na to, gdzie się oni aktualnie znajdują.

Dlatego także dla słuchaczy Policealnych szkól dla dorosłych, wdrażana jest nowoczesna e-learningowa forma nauczania.
E-learning jest to nowoczesna, interaktywna metoda polegająca na wykorzystywaniu w procesie nauki wszelkich dostępnych mediów elektronicznych w tym Internetu, CD-ROM-ów, plików audio i video.

E-learning jest wygodną formą edukacji, jaką oferować można wykorzystując sieć. Tutaj nikt nie musi tracić czasu na dotarcie na miejsce nauki. W dodatku e-learning umożliwia naukę w godzinach, które najbardziej nam odpowiadają – nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby uczyć się do późna w nocy lub też wcześnie rano. Jest to ogromna zaleta szczególnie dla tych, którzy nie dysponują dużą ilością wolnego czasu czy na przykład pracują w różnych godzinach dnia.

Na platformie opracowane są materiały dydaktyczne dla wszystkich kierunków szkół policealnych. Przed szkołą XXI wieku stoi wyzwanie – przygotować uczniów do funkcjonowania w roku 2020, 2030 i w połowie nowego stulecia. W kontekście potrzeb współczesności edukację XXI wieku należy postrzegać jako proces całożyciowy, trwający w różnych formach całe życie jednostki, mający początek w edukacji szkolnej, będącej przygotowaniem do dalszej aktywności edukacyjnej.

Misją szkoły jest ukształtowanie absolwentów którzy:
potrafią korzystać ze swoich praw i szanują prawa innych osób,
podążają własną drogą, wytyczają swoje ścieżki kariery,
nie poddają się manipulacjom i naciskom ze strony innych,
są samodzielni, posiadają wysokie umiejętności samoorganizacji i uczenia się,
posiadają wyjątkowe umiejętności społeczne,
są otwarci i empatyczni,
są kreatywni, nie boją się eksperymentować z nowymi rozwiązaniami, poszukują nowych możliwości,
nie poddają się w przypadku niepowodzeń, porażka ich nie zniechęca, lecz motywuje do dalszej bardziej efektywnej pracy,
potrafią wykorzystać swoje uzdolnienia, talenty i pasje.

Jak utworzyć własną szkołę cyfrową?
Szczegółowe cele projektu
1. Przygotowanie systemu udostępniającego materiały dydaktyczne przygotowywane przez nauczycieli.
2. Upowszechnienie prowadzenia dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej.
3. Przygotowanie systemu, który pozwala na zespołową pracę nad projektami uczniów z różnych szkół, w tym umożliwienie uczestnictwa z życiu szkoły uczniom czasowo lub obecnie trwale wykluczonym ż życia szkoły.
4. Udostępnienie szkole zintegrowanego systemu komunikacji pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz rodzicami.
5. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy szkoły.
6. Rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami, nauczycielami oraz rodzicami uczniów.
7. Utrzymanie kontaktu między uczestnikami procesu edukacyjnego (uczniami i nauczycielami), również poza lekcjami.
8. Udostępnienie gotowych programów nauczania.
9. Wspomaganie tradycyjnych form kształcenia.
10. Przygotowanie systemu umożliwiającego umieszczanie i udostępnianie ustandaryzowanych materiałów dydaktycznych przygotowywanych przez uczniów, nauczycieli oraz instytucje edukacyjne.
11. Dostęp do narzędzi oraz materiałów dydaktycznych wspierających proces edukacyjny.
12. Zwiększenie atrakcyjności treści nauczania poprzez wykorzystanie multimedialnych środków przekazu (prezentacje, filmy, animacje, symulacje).
13. Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań uczniów i indywidualizacji nauczania.
14. Zwiększenie motywacji i zaangażowania uczniów w proces kształcenia.
15. Umożliwienie łatwego pomiaru wyników nauczania.
16. Nabywanie przez ucznia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej przy okazji nauki konkretnego przedmiotu.
17. Możliwości publikowania prac uczniów na stronie internetowej szkoły.
18. Możliwość uczestniczenia w procesie edukacyjnym uczniów, którzy z przyczyn losowych nie mogą uczęszczać w zajęciach.
19. Wprowadzenie systemu powiadamiania rodziców o postępach uczniów.

Korzyści dla uczniów:
dostęp do wszystkich swoich programów i możliwość pracy w domu,
dostęp do bogatych bibliotek materiałów edukacyjnych,
jednolity system informacji o konkursach i olimpiadach regionalnych oraz ponadregionalnych,
dostęp online do grup swoich nauczycieli oraz możliwość uzyskania od nich pomocy,
materiały dydaktyczne w formie elektronicznej zawierające elementy multimedialne, tj. filmy instruktażowe, dźwięk oraz zdjęcia i animacje,
możliwość współpracy z innymi uczniami oraz nauczycielami nad projektami.

• Korzyści dla nauczycieli:
dostęp do bogatej biblioteki materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli, uczniów oraz inne instytucje,
dostęp do efektywnych narzędzi pozwalających na budowanie własnych materiałów dydaktycznych,
możliwość szybkiego przygotowywania zadań oraz testów dla określonych grup uczniów,
mechanizmy szybkiego oceniania przedłożonych przez uczniów testów,
forum dyskusyjne pozwalające na współpracę z nauczycielami z innych szkół oraz tworzenie własnych grup zainteresowań,
łatwiejszy kontakt z doradcami metodycznymi,
szybszy dostęp do informacji o planowanych i realizowanych w regionie szkoleniach i konferencjach,
dostęp do materiałów i szkoleń e-learningowych,
dostęp do dokumentów szkolnych, zarządzeń, ustaw, zaleceń.

Korzyści dla rodziców
dostęp do dziennika uczniowskiego swojego dziecka,
podgląd na oceny i nieobecności dzieci z możliwością powiadamiania przez email i sms,
dostęp do planu lekcji dziecka oraz informacji o zadanych zadaniach domowych,
podgląd na prace dziecka wraz z ocenami i komentarzami nauczycieli,
dostęp do materiałów dydaktycznych mogących pomóc dziecku w odrobieniu zadania domowego,
ułatwiony kontakt z nauczycielami dziecka.

Korzyści dla dyrekcji oraz organów prowadzących i nadzorujących szkołę
efektywniejsze zarządzanie szkołą,
łatwiejszy kontakt z poszczególnymi osobami w szkole (dyrekcja, nauczyciele),
usprawnienie zarządzania zespołem nauczycielskim, dostęp on-line do informacji o poziomie nauczania.

Jak tworzyć swoje własne materiały cyfrowe?

Dostępność nowoczesnych rozwiązań technologicznych sprawia, że możemy łatwo tworzyć i przetwarzać różnorodne materiały: teksty, zdjęcia, obrazy, filmy oraz muzykę. Tworzenie własnych materiałów cyfrowych jest jednym ze sposobów na uatrakcyjnienie procesu edukacji, stworzenie ciekawych pomocy naukowych oraz uatrakcyjnienie procesu edukacji. W zależności od naszych celów, możemy wykorzystywać różne łatwo dostępne narzędzia wykorzystywane w pracy zespołowej umożliwiające wielu osobom jednoczesne tworzenie i edytowanie tekstu, arkusza kalkulacyjnego czy też prezentacji. Wiele z nich służy do obróbki, przetwarzania i łączenia zgromadzonych materiałów, wykonywania narracji cyfrowej. Przygotowane przy pomocy multimedialnych zastosowań pomoce naukowe nauczyciele mogą z powodzeniem wykorzystywać podczas prowadzenia własnych lekcji. Ciekawym pomysłem, który powinno się wprowadzić w życie jest organizacja zajęć, podczas których uczniowie będą zapoznawać się z cyfrowymi technikami, wspólnie wykonywać projekty, prezentacje z wykorzystaniem tekstów, fotografii, nagrań wideo ściągniętych z Internetu lub też samodzielnie wykonanych przez poszczególnych uczniów. Byłoby to ciekawym doświadczeniem dla wychowanków szkoły i z pewnością zaprocentowałoby w przyszłości, gdyż życie w społeczeństwie XXI wieku jest znacznie utrudnione, a czasem nawet niemożliwe bez umiejętności posługiwania się najnowocześniejszymi technologiami.

(Karolina)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: