Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Aktualności > 60-tka

 

Aktualności

Aktualności

60-tka

Dnia 13 stycznia 2008 roku miał miejsce kolejny wypadek na słynnym zakręcie na Zawodzie. Właściciele jednej z posesji tuż przed północą usłyszeli huk i drżenie. Samochód ciężarowy prowadzony przez litewskiego kierowcę rozbił płot i wjechał w ich dom. Doszło do wycieku około 200 litrów paliwa. Pomocy kierowcy udzielili raciąscy strażacy. Zabezpieczyli miejsce wypadku oraz zajęli się kierowcą, który przez wiele godzin czekał na pomoc. Skorzystał on z posiłku oraz z łaźni w remizie strażackiej.


Skrzyżowanie ulicy Mławskiej z Zawodą w Raciążu jest jednym z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na krajowej sześćdziesiątce. Jest także jednym z niebezpieczniejszych pod tym względem miejsc w mieście. Dzieje się tak pomimo tego, że jest to skrzyżowanie ważnych arterii miejskich. Poziom niebezpieczeństwa wynika zapewne z tego, że przez wiele lat nie było ono widoczne dla kierowców. Nie ma w tym miejscu ani pasów ani widocznych z daleka oznaczeń. Właściwie należy napisać: nie było. Po ostatnim wypadku litewskiego tira pojawiły się w końcu ostrzeżenia świetlne, wskazujące, że droga zakręca. Dalej jednak nie ma tam pasów dla pieszych. Z każdej strony skrzyżowania piesi muszą pokonać szosę bez wyznaczonego do tego miejsca. Najbliższe pasy znajdują się koło ośrodka zdrowia lub przy przejściu do drogi na cmentarz - obecnie ulicy księdza Gracyana Rzewuskiego. Jest to więc w obydwie strony znacząca odległość. Ze względu na to, że jest to droga krajowa, władze miasta mogą jedynie wnioskować o usprawnienie tego skrzyżowania pod względem bezpieczeństwa dla pieszych i pojazdów.


Sytuacja na tym skrzyżowaniu jak i w ogóle bezpieczeństwa w ruchu drogowym była wielokrotnie przedmiotem obrad zarówno Rady Miasta jak i Komisji Rady. Szczególnie sprawą to zajmowała się Komisja Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczący Komisji radny Zbigniew Adamski wielokrotnie osobiście angażował się w próby jej rozwiązania. Spotykał się w tej sprawie z Policją, interweniował w trakcie obrad Rady Miasta. Na jednej z sesji padł wniosek radnego Mariusz Godlewskiego o zwrócenie się z prośbą do właściciela drogi o ustawienie tam fotoradarów oraz odpowiednich oznaczeń. W trakcie obrad komisji radni spotkali się z naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Policji w Płońsku. Wstępnie zawarto porozumienie ustne, że zostaną tam ustawione atrapy foto radarów lub podstawy pod fotoradary, a Policja ze swej strony będzie umieszczać co jakiś czas swój fotoradar. Niestety nie udało się tego zadania umieścić w budżecie.


Jednak z informacji, jakie docierają od właściciela drogi można wnioskować, iż zostaną umieszczone w tym miejscu zarówno znaki informujące o niebezpiecznym skrzyżowaniu jak również fotoradar. Niestety nie są to informacje potwierdzone decyzjami, do których można dotrzeć. Były przekazywane jako fakty medialne. Miejmy nadzieję, że zapewnienia zostaną zrealizowane i mieszkańcy będą mogli w końcu spać spokojnie we własnych domach, Dziś nie jest to najbezpieczniejsze miejsce.


Najbardziej oczekiwanym jednak przez mieszkańców miasta rozwiązaniem tego problemu - a także wszystkich mieszkających w ciągu drogi numer 60 jest budowa obwodnicy. Już dwukrotnie była organizowana blokada drogi nr 60 w celu przyspieszenia budowy. Być może skutecznie, bo oto 17 stycznia 2008 roku pojawił się na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia: „ Budowa obwodnicy Raciąża w ciągu drogi krajowej Nr 60, długości 4,95 km ”.


Oto treść zawiadomienia: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia: „ Budowa obwodnicy Raciąża w ciągu drogi krajowej Nr 60, długości 4,95 km ”. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Infrastruktury informuje, że na wniosek inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydana decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia: „ Budowa obwodnicy Raciąża w ciągu drogi krajowej Nr 60, długości 4,95 km ”. Wygląda więc na to, że w końcu dokończono proces zakupu i wywłaszczania gruntów pod inwestycję. Szacunkowy koszt budowy obwodnicy to 50 milionów zł, prace mają trwać około dwa lata.


Miejmy nadzieję, że trasa obwodnicy została dobrze pomyślana. Będzie ona przecinała dwie rzeki - Raciążnicę i Karsówkę oraz kilka dróg. Między innymi ważną dla miasta drogę do Płońska. Konieczne będą wiadukty i mosty. Potencjalnie na drodze obwodnicy leżą bardzo ładne tereny nadrzeczne - także bagna w rejonie Sierakowa. Wiosną rośnie tam mnóstwo przepięknych kaczeńców. Rośnie tam mnóstwo gatunków roślin, żyją w dużej różnorodności ptaki i zwierzęta. Nie dopuszczajmy myśli, że wszystko to zostanie zniszczone. Obwodnica jest miastu potrzebna - nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Szanujmy jednak przy jej budowie to wszystko, co natura nam darowała wokół miasta.

(Mariusz)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: