Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza > Doradzają ministrowi.

 

Aktualności

Wieści z Ratusza

Doradzają ministrowi.

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał Burmistrza Mariusza Godlewskiego w skład Rady Zdrowia Publicznego. Rada Zdrowia Publicznego jest nowo powstałym organem, który współpracuje z Ministrem Zdrowia. Rada powstała na mocy ustawy o zdrowiu publicznym. Członkami Rady są: przedstawiciel Prezydenta RP, ministrowie rządu, przedstawiciel NFZ, Narodowego Funduszu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Żywności i Żywienia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej i Krajowej Rady Diagnostyków Laboratoryjnych. Mariusz Godlewski jest w Radzie przedstawicielem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W Radzie zasiądą także konsultanci krajowi w dziedzinach: zdrowia publicznego, epidemiologii, chorób zakaźnych, kardiologii, onkologii klinicznej, diabetologii, psychiatrii, medycyny pracy, zdrowia środowiskowego oraz pielęgniarstwa. Do zadań Rady należy opiniowanie projektu NFZ i ewaluacja wdrażania tego programu, przedstawienie ministrowi zdrowia propozycji nowych zadań służących realizacji celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia oraz wykonywanie innych zadań opiniodawczo-doradczych w zakresie zdrowia publicznego. Red

(Red)

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: