Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza

 

Wieści z Ratusza

Wieści z Ratusza

Co nowego w Urzędzie Miasta?

2016-03-31 13:09:32

Wiatraki - stanowisko burmistrza.

Elektrownie wiatrowe - zdanie Burmistrza jest w tej sprawie niezmienne - nie dla wiatraków w Raciążu. W sprawie elektrowni wiatrowych burmistrz miasta Raciąż Mariusz Godlewski wydał decyzję odmowną, podobnie jak jego poprzednicy. Burmistrz jest zdania, że wiatraki nie powinny zostać pobudowane na teranie miasta ani w jego obrębie, stąd jego odmowa w sprawie pobudowania elektrowni wiatrowych. Burmistrz Godlewski kilkakrotnie podkreślał, że jego stanowisko jest w tej sprawie niezmienne, a niewielki Raciąż nie jest miejscem gdzie mogłyby powstać tego typu inwestycje. Dodał również, że to gmina powinna decydować,czy na jej terenie staną wiatraki, czy nie. Tym bardziej, że w Sejmie trwają prace związane z uregulowaniem odległości od wiatraków i może okazać się, że po uchwaleniu przepisów w połowie Raciąża nie będzie można nic wybudować, bo są w strefie zakazu budowy mieszkań ze względu na wiatraki, strefa ta może nawet 2 km od wiatraka. Zupełnie inną decyzję w tej sprawie podjęło SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze), które wydało zgodę na powstanie na terenie miasta wiatraków. W związku z tym, że miasto nie jest stroną w sprawie nie może tej decyzji zablokować. Mogą to jedynie zrobić mieszkańcy w formie odwołania złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. UM Raciąż

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2016-03-31 13:08:37

Doradzają ministrowi.

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał Burmistrza Mariusza Godlewskiego w skład Rady Zdrowia Publicznego. Rada Zdrowia Publicznego jest nowo powstałym organem, który współpracuje z Ministrem Zdrowia. Rada powstała na mocy ustawy o zdrowiu publicznym. Członkami Rady są: przedstawiciel Prezydenta RP, ministrowie rządu, przedstawiciel NFZ, Narodowego Funduszu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Żywności i Żywienia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Aptekarskiej i Krajowej Rady Diagnostyków Laboratoryjnych. Mariusz Godlewski jest w Radzie przedstawicielem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W Radzie zasiądą także konsultanci krajowi w dziedzinach: zdrowia publicznego, epidemiologii, chorób zakaźnych, kardiologii, onkologii klinicznej, diabetologii, psychiatrii, medycyny pracy, zdrowia środowiskowego oraz pielęgniarstwa. Do zadań Rady należy opiniowanie projektu NFZ i ewaluacja wdrażania tego programu, przedstawienie ministrowi zdrowia propozycji nowych zadań służących realizacji celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia oraz wykonywanie innych zadań opiniodawczo-doradczych w zakresie zdrowia publicznego. Red

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2016-03-31 13:07:38

Nocna opieka lekarska.

Burmistrz walczy o powstanie w Raciążu nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Mieszkańcy Raciąża i Gminy Raciąż mają od lat problem ze skorzystaniem z pomocy lekarskiej w godzinach nocnych i popołudniowych, a także w dni wolne od pracy. W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców w tej sprawie, burmistrz Mariusz Godlewski zwrócił się do Narodowego Funduszu Zdrowia o utworzenie takiego punktu w Raciążu. Dzięki temu uchwałę uchwałę w tej sprawie podjęła już Rada Społeczna płońskiego szpitala. Otwiera to realną drogę do realizacji planu burmistrza. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 8 do 8 dnia następnego. Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki lekarskiej i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Obecnie najbliższy punkt nocnej pomocy lekarskiej znajduje się w w Płońsku. Jest to jedyny punkt na cały powiat. Burmistrz Miasta Mariusz Godlewski wystosował pismo do NFZ o utworzenie punktu nocnej pomocy lekarskiej w Raciążu jako drugiego punktu w powiecie. Jeżeli taki punkt będzie działał w mieście nie trzeba będzie dojeżdżać do Płońska. Mieszkańcy otrzymają niezbędną pomoc lekarską w krótszym czasie. Otwarcie punktu w Raciążu znacząco wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, nie tylko Raciąża, ale całej północnej części powiatu. Red

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2015-09-11 23:03:40

Gospodarka Niskoemisyjna

Miasto i Gmina Raciąż postanowiły przystąpić do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, zredukować emisję gazów cieplarnianych oraz zwiększyć efektywność energetyczną.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2015-09-04 22:55:55

IX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Raciążu

Dwudziestego piątego sierpnia 2015 roku, o godzinie siedemnastej, w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury w Raciążu odbyła się IX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, w której wzięli udział: burmistrz, radni, urzędnicy, dyrektorzy, kierownicy jednostek administracyjnych, przedstawiciele lokalnych mediów oraz inni mieszkańcy naszego miasta.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2015-06-19 22:56:38

Znikną bariery architektoniczne w Raciążu

Wysokie krawężniki to zmora wielu chodników w Raciążu. Burmistrz – Mariusz Godlewski ma w planach szereg inwestycji drogowo-chodnikowych, które mają ułatwić codzienne życie mieszkańcom Raciąża.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

Strona: 1 z 11Przejdź do strony:1234 ..... 11

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: