Raciąż.eu

Banner portalu Raciąż.eu

Nasze miasto troszkę inaczej

Jesteś w:   Strona główna > Wieści z Ratusza

 

Wieści z Ratusza

Wieści z Ratusza

Co nowego w Urzędzie Miasta?

2014-03-31 15:20:19

Informacja o stanie bezrobocia w Raciążu

Bezrobocie jest ogromnym problemem, z którym muszą zmierzyć się samorządy. Ze szczególnie trudną sytuacją mamy do czynienia w niewielkich miasteczkach (takich, jak Raciąż), gdyż istniejące na ich terenie przedsiębiorstwa nie są wstanie sprostać zapotrzebowaniu na pracę. Z powodu kryzysu gospodarczego, coraz więcej osób, zarówno młodych (stojących u progu życia), jak i starszych (posiadających już jakieś doświadczenie zawodowe) nie może znaleźć zatrudnienia, a co za tym idzie, nie ma środków na utrzymanie siebie i swoich najbliższych. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, uzależnione, długotrwale bezrobotne, opuszczające zakłady karne, o niskich kwalifikacjach zawodowych, samotne, bezdomne, ofiary patologii życia rodzinnego, samotne matki, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną) mające ograniczony dostęp do zasobów, dóbr i instytucji oraz ograniczone prawa społeczne.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(2)

2013-07-30 23:47:41

Działania Policji w Ratuszu

Czwartego czerwca 2013 roku policjanci z Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu - w ramach postępowania w sprawie przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej kierownika referatu GKM OŚ i GP - zwrócili się z prośbą o udostępnienie dokumentów źródłowych znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Raciążu. Część dokumentów została przez nich zabezpieczona na potrzeby prowadzonego śledztwa.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2013-07-30 23:44:13

Rada Miejska w komplecie

Drugiego czerwca 2013 roku odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Raciążu. Spośród trzech kandydatów zgłoszonych przez trzy komitety wyborcze, wybrano przedstawiciela KWW – Razem dla Raciąża - Janusza Chłopika, który uzyskał 163 głosy. Frekwencja wyniosła 23,68%. Do wyborów przystąpiły 282 osoby z 1191 osób uprawnionych do głosowania.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2013-02-19 00:38:16

Budżet na rok 2013 uchwalony

Rada Miejska w Raciążu uchwaliła budżet miasta na rok 2013. Jak powiedziała pani Małgorzata Karwowska, Skarbnik Miasta, jeszcze nigdy projekt budżetu nie został tak bardzo pozmieniany, jak stało się to w tym roku. Przypomnijmy, że w pierwotnym projekcie budżetu skierowanym do Rady Miejskiej przez poprzedniego burmistrza, Janusza Sadowskiego, na rok 2013 planowane były tylko dwie inwestycje. Najważniejszą z nich z nich było dokończenie na kredyt remontu ośrodka zdrowia.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2012-09-20 00:45:36

Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie wydelegowania radnych do Społecznej Komisji Mieszkaniowej

W związku z zakończeniem budynku przy ulicy Akacjowej, Rada Miejska w Raciążu zgodnie z ustawą przyjęła regulamin wynajmu mieszkań komunalnych. Jednym z organów wymaganych przez ustawę jest Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Powoływana jest ona zgodnie z prawem przez burmistrza. Janusz Sadowski zwrócił się do Rady Miejskiej o wskazanie jej przedstawicieli w Komisji. Po rozpatrzeniu sprawy, Rada Miejska w Raciążu przyjęła stanowisko, iż nie będzie delegować swoich przedstawicieli do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Wynika to z zapisów ustawy oraz regulaminu wynajmu mieszkań. Zgodnie z nimi za powołanie Komisji odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta Janusz Sadowski. Rada nie ma w tym względzie żadnych uprawnień i nie może powoływać członków Komisji. dodatkowo jest to niezgodne z podziałem władzy na władzę uchwałodawczą i wykonawczą. Rada Miejska kontroluje działalność organu wykonawczego, w tym przypadku burmistrza Sadowskiego i nie może kontrolować sama siebie, a taki byłby skutek wyłonienia przez Radę części składu Komisji Mieszkaniowej.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

2012-09-19 00:51:36

Zasady przyznawania mieszkań komunalnych w Raciążu

Rada Miejska w Raciążu przyjęła w postaci uchwały przygotowane przez Urząd Miejski zasady wynajmowania lokali komunalnych. Zasady opierają się na ustawie dotyczącej tego rodzaju lokali. Rada Miejska nie miała w tej kwestii dużego pola manewru. Zgodnie z ustawą za wynajmowanie lokali jest odpowiedzialny burmistrz, on decyduje kto mieszkanie otrzyma. Podejmuje on w tej kwestii samodzielne decyzje. Rada Miejska nie ma żadnego wpływu ani na listę osób, które zostaną zatwierdzone do przydziału lokali ani tez na ostateczne decyzje. Są one decyzjami burmistrza Janusza Sadowskiego.

Pokaż cały artykuł ...Galeria zdjęć(0)Komentarze(0)

Strona: 7 z 11Przejdź do strony:1 ..... 678 ..... 11

Zabrania się kopiowania i wykorzystywania materiałów zgromadzonych w serwisie
www.raciaz.eu bez zgody autorów.

Polly

Projekt i wykonanie: